403
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 20/03/2023 15:11
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023
Sáng ngày 20/3, tại Trung tâm Chính trị thành phố Huế và Trung tâm Chính trị huyện Quảng Điền, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Huế và Huyện ủy Quảng Điền tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023 cho đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, ban ngành cấp huyện, cán bộ khối Dân vận cấp xã và cán bộ phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Huế và huyện Quảng Điền.

Tại thành phố Huế, đến tham dự có đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, các Ban, Văn phòng Thành ủy Huế và hơn 180 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tại huyện Quảng Điền, đến tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Lượng - UVTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các Ban, Văn phòng Huyện ủy và hơn 120 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc các lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Công tác dân vận nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần phải tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, sự hiểu biết, kỹ năng tuyên truyền, vận động và cách thức thực hiện công tác dân vận cụ thể, nâng cao chất lượng công tác dân vận; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao phương pháp công tác dân vận giữa các cấp ủy cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các học viên tham gia các lớp bồi dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các kiến thức truyền đạt của báo cáo viên; tích cực thảo luận, trao đổi trực tiếp với báo cáo viên, liên hệ lý luận với thực tiễn tại địa phương, làm rõ hơn những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương, đơn vị mình.

Trong thời gian 04 ngày (từ 20-23/3/2023), các báo cáo viên sẽ truyền đạt cho các học viên các chuyên đề mang tính thực tiễn cao tại địa phương như: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã, phường, thị trấn; trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động; Kỹ năng giải quyết khiếu nại về đất đai liên quan tôn giáo; Công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; Các hoạt động liên quan đến “Tà đạo, đạo lạ” trên địa bàn tỉnh hiện nay. Công tác quản lý, đấu tranh, phòng ngừa các hiện tượng tôn giáo mới,“Tà đạo”, “đạo lạ” trên không gian mạng;Quán triệt, triển khai một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực trạng và giải pháp việc thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận lần này sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cấp huyện, cấp xã có thêm những kiến thức, kỹ năng, cùng với kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao hơn chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới tại các địa phương, đơn vị, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm tại địa phương, góp phần hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.

Sau các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận tại thành phố Huế và huyện Quảng Điền, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang.

Duy Linh