214
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 10/03/2023 22:50
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3
Ngày 09/03, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023 để cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ  trì Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” và  Thượng tướng,  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở căn cứ thông tin, tài liệu các báo cáo viên cung cấp tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Định hướng tuyên truyền trong tháng 3, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 07 ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; tuyên truyền Nghị quyết số 30 ngày 4/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó cần tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng như: tuyên truyền ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023),...

Mai Võ