932
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 01/03/2024 17:00
Công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền
Sáng ngày 01/3, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư và các đồng chí phó bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Vu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên của Đoàn Kiểm tra; về phía Huyện ủy Phong Điền có đồng chí Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Văn Vu - Trường Đoàn kiểm tra đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra của Ban Nội chính đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư và các đồng chí phó bí thư Huyện ủy Phong Điền, đồng chí Lê Quý Phố - Phó Trường Đoàn kiểm tra tiến hành công bố các văn bản khác liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã có nhiều ý kiến đề xuất cho Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc trên cơ sở Đề cương của Đoàn để cụ thể hóa xây dựng báo cáo phù hợp với đơn vị mình.

Đồng chí Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra; đồng thời, sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí cán bộ, thời gian, tài liệu phục vụ theo đúng mục đích, yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Văn Phụ