443
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 10/03/2023 22:43
Công bố Quyết định Kiểm tra 1212 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Điền
Chiều ngày 10/3, Đoàn Kiểm tra 1212 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định, Kế hoạch, Đề cương, lịch kiểm tra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Chương trình 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Điền.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên của Đoàn Kiểm tra; đồng chí Trần Quốc Thắng - TUV, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và thủ trưởng một số đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích yêu cầu của cuộc kiểm tra, nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Chương trình 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, đảm bảo cho việc lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

Đại diện Thường trực Huyện ủy tiếp thu ý kiến của đồng chí Hoàng Khánh Hùng và các đồng chí thành viên trong Đoàn và thống nhất với kế hoạch, đề cương, lịch làm việc của Đoàn; đồng thời, sẽ chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Nguyễn Thị Hường