440
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 15/03/2023 15:08
Ban Nội chính Tỉnh ủy: Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 14/3, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Trân , UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thanh Sơn - UVBCHLĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo của chi bộ, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ công đoàn viên chức tỉnh, sự nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn nên các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản vượt kế hoạch đề ra.

Đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan xây dựng Đề án Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tích cực tìm nhiều giải pháp, động viên đoàn viên thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng thu nhập từ tiết kiệm chi; củng cố nguồn đóng góp của đoàn viên Công đoàn từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng các đề tài khoa học; các báo cáo chuyên đề về đánh giá hoạt động trên các lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; phát huy các nguồn kinh phí tiềm năng như duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy… góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan, góp phần củng cố nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cần khắc phục trong công tác phối hợp với cơ quan và các đoàn thể; tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thường xuyên, kịp thời; rà soát, bổ sung các quy định trong công tác quản lý cơ quan; cần có sự đổi mời cả nội dung lẫn hình thức hoạt động công đoàn…

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 09 Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Ban Nội chính Tỉnh bủy nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí. Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên thứ nhất, đồng chí Phan Viết Giảng được bầu giữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2023-2028.

                                                                                        Kim Chi