Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Thứ bảy, 29/01/2022

Loại văn bản : Thông báo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
147-TB/TU
Số hiệu 147-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/09/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
21/09/21 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
105-TB/TU
Số hiệu 105-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 09/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lưu Đức Hoàn
Trích yếu lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2021
09/07/21 lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2021
431-TB/TU
Số hiệu 431-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/06/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2019
24/06/19 lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2019
38/TB-VPCP
Số hiệu 38/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế
24/01/18 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế
55-TB/VPTW
Số hiệu 55-TB/VPTW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 19/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu về ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - UVBCT, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng
19/01/18 về ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - UVBCT, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng
26/TB-VPCP
Số hiệu 26/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 17/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
17/01/18 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
36-TB/TW
Số hiệu 36-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 19/07/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Văn Nên
Trích yếu Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ
19/07/17 Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ
06-TB/TU
Số hiệu 06-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Thông báo phân công Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
10/11/15 Thông báo phân công Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
202-TB/TW
Số hiệu 202-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 26/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng
26/05/15 Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng
116-TB/BCĐTW
Số hiệu 116-TB/BCĐTW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 14/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo 
14/05/15 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo 
543-TB/TU
Số hiệu 543-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 14/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Hồ Văn Hải
Trích yếu Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh
14/05/15 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh
196-TB/TW
Số hiệu 196-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"
16/03/15 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"
194-TB/TW
Số hiệu 194-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
05/02/15 Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
192-TB/TW
Số hiệu 192-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 29/01/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
29/01/15 Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
113-TB/UBKTTU
Số hiệu 113-TB/UBKTTU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 28/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Người ký đồng chí Bùi Thanh Hà Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Trích yếu Thông báo về phân công theo dõi công tác kiểm tra, giám sát địa bàn
28/09/14 Thông báo về phân công theo dõi công tác kiểm tra, giám sát địa bàn