Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Thứ bảy, 29/01/2022

Loại văn bản : Quyết định

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1805-QĐ/TU
Số hiệu 1805-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/03/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc ban hành Nội quy các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
05/03/19 về việc ban hành Nội quy các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
2124/QĐ-TTg
Số hiệu 2124/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
29/12/17 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
1660 /QĐ-TTg
Số hiệu 1660 /QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu về việc công nhận các xã An toàn khu ở Thừa Thiên Huế
27/10/17 về việc công nhận các xã An toàn khu ở Thừa Thiên Huế
99-QĐ/TW
Số hiệu 99-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
03/10/17 ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
226-QĐ/TU
Số hiệu 226-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc nguồn nộp lưu tài liệu  vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh ủy
08/03/16 Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc nguồn nộp lưu tài liệu  vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh ủy
2115-QĐNS/TW
Số hiệu 2115-QĐNS/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
03/11/15 Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
2039-QĐ/TU
Số hiệu 2039-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 - 2015
13/05/15 Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 - 2015
2038-QĐ/TU
Số hiệu 2038-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm 2011 - 2015
13/05/15 Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm 2011 - 2015
2037-QĐ/TU
Số hiệu 2037-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ
11/05/15 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ
2004-QĐ/TU
Số hiệu 2004-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
10/04/15 Quyết định về việc ban hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
261-QĐ/TW
Số hiệu 261-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/10/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng
06/10/14 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng
260-QĐ/TW
Số hiệu 260-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/10/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020
01/10/14 Quyết định về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020
257-QĐ/TW
Số hiệu 257-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý
16/09/14 Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý
1699-QĐ/TU
Số hiệu 1699-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
29/05/14 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
1680-QĐ/TU
Số hiệu 1680-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
23/05/14 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
1681-QĐ/TU
Số hiệu 1681-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy
23/05/14 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1682-QĐ/TU
Số hiệu 1682-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
23/05/14 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
1683-QĐ/TU
Số hiệu 1683-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
23/05/14 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp