Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Thứ bảy, 29/01/2022

Loại văn bản : Quy định

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11-QĐi/TU
Số hiệu 11-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 08/03/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
08/03/19 về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
10-QĐi/TU
Số hiệu 10-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 28/02/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
28/02/19 về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
04-QĐi/TU
Số hiệu 04-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/11/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
01/11/18 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
03-QĐi/TU
Số hiệu 03-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 17/10/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
17/10/18 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
01-QĐi/TU
Số hiệu 01-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 02/07/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu việc lập hồ sơ và nộp lưu trữ hồ sơ, tài liện vào lưu trữ cơ quan
02/07/18 việc lập hồ sơ và nộp lưu trữ hồ sơ, tài liện vào lưu trữ cơ quan
1225-QĐ/TU
Số hiệu 1225-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiêu chí đánh giá cụ thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở tỉnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
13/03/18 về tiêu chí đánh giá cụ thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở tỉnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
132-QĐ/TW
Số hiệu 132-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 08/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
08/03/18 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
127-QĐ/TW
Số hiệu 127-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
01/03/18 về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
1135-QĐ/TU
Số hiệu 1135-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 07/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu một số chế độ chi tiêu hoạt động của Tỉnh ủy
07/02/18 một số chế độ chi tiêu hoạt động của Tỉnh ủy
124-QĐ/TW
Số hiệu 124-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 02/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
02/02/18 về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
15-QĐ/VPTW
Số hiệu 15-QĐ/VPTW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 30/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Trần Việt Hùng
Trích yếu về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính
30/01/18 về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính
111-QĐ/TW
Số hiệu 111-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
112-QĐ/TW
Số hiệu 112-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)
113-QĐ/TW
Số hiệu 113-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam
114-QĐ/TW
Số hiệu 114-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
115-QĐ/TW
Số hiệu 115-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
116-QĐ/TW
Số hiệu 116-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở học viện, nhà trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở học viện, nhà trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam
117-QĐ/TW
Số hiệu 117-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đồn biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đồn biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
118-QĐ/TW
Số hiệu 118-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đoàn kinh tế - quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đoàn kinh tế - quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
119-QĐ/TW
Số hiệu 119-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
120-QĐ/TW
Số hiệu 120-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
121-QĐ/TW
Số hiệu 121-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
25/01/18 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
1050-QÐ/TU
Số hiệu 1050-QÐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 11/01/18
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
11/01/18 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
1047-QĐ/TU
Số hiệu 1047-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 10/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về luân chuyển cán bộ
10/01/18 về luân chuyển cán bộ
109-QĐ/TW
Số hiệu 109-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 03/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
03/01/18 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
105-QĐ/TW
Số hiệu 105-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 19/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
19/12/17 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
102-QĐ/TW
Số hiệu 102-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 15/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
15/11/17 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
98-QĐ/TW
Số hiệu 98-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 07/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về luân chuyển cán bộ
07/10/17 về luân chuyển cán bộ
09-QĐ/VPTW
Số hiệu 09-QĐ/VPTW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 22/09/17
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Văn Nên
Trích yếu Một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
22/09/17 Một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
91-QĐ/TW
Số hiệu 91-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân  
92-QĐ/TW
Số hiệu 92-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân  
93-QĐ/TW
Số hiệu 93-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Công an nhân dân
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Công an nhân dân
94-QĐ/TW
Số hiệu 94-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân  
95-QĐ/TW
Số hiệu 95-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân  
96-QĐ/TW
Số hiệu 96-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân
888-QĐ/TU
Số hiệu 888-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 14/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quy định về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14/08/17 Quy định về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
89-QĐ/TW
Số hiệu 89-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 04/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
04/08/17 Quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
90-QĐ/TW
Số hiệu 90-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 04/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
04/08/17 Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
879-QĐ/TU
Số hiệu 879-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý
01/08/17 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý
834-QĐ/TU
Số hiệu 834-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 26/06/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quy định về ban hành nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
26/06/17 Quy định về ban hành nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
690-QĐ/TU
Số hiệu 690-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/03/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quy định về về gửi, nhận văn bản trên mạng công nghệ thông tin
01/03/17 Quy định về về gửi, nhận văn bản trên mạng công nghệ thông tin
69-QĐ/TW
Số hiệu 69-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 13/02/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối
13/02/17 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối
66-QĐ/TW
Số hiệu 66-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 06/02/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
06/02/17 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
592-QĐ/TU
Số hiệu 592-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 29/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc sử dụng mạng công nghệ thông tin diện rộng của Đảng và Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
29/12/16 về việc sử dụng mạng công nghệ thông tin diện rộng của Đảng và Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
55-QĐ/TW
Số hiệu 55-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 19/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
19/12/16 Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
282-QĐ/TW
Số hiệu 282-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
01/04/15 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
271-QĐ/TW
Số hiệu 271-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 27/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước
27/12/14 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước
270-QĐ/TW
Số hiệu 270-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 06/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
06/12/14 Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
263-QĐ/TW
Số hiệu 263-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 08/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
08/10/14 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
39-QĐ/VPTW
Số hiệu 39-QĐ/VPTW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 04/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Quy định về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
04/09/14 Quy định về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng