Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Văn bản
Thứ sáu, 27/05/2022

Loại văn bản : Nghị quyết

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
12-NQ/TU
Số hiệu 12-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 12/11/21
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12/11/21 về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10-NQ/TU
Số hiệu 10-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/11/21
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030  
03/11/21 về phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030  
11-NQ/TU
Số hiệu 11-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/11/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
03/11/21 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
07-NQ/TU
Số hiệu 07-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/08/21
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những  trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
09/08/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những  trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
08-NQ/TU
Số hiệu 08-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/08/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
09/08/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
05-NQ/TU
Số hiệu 05-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/05/21
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
24/05/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
04-NQ/TU
Số hiệu 04-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/05/21
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
24/05/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
12-NQ/TU
Số hiệu 12-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 06/12/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
06/12/19 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
09-NQ/TU
Số hiệu 09-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/11/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
30/11/18 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
08-NQ/TU
Số hiệu 08-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
05/12/17 Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
18-NQ/TW
Số hiệu 18-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
19-NQ/TW
Số hiệu 19-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
20-NQ/TW
Số hiệu 20-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
21-NQ/TW
Số hiệu 21-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
07-NQ/TU
Số hiệu 07-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 21/07/17
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)
21/07/17 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)
06-NQ/TU
Số hiệu 06-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/04/17
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XV)
14/04/17 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XV)
08-NQ/TW
Số hiệu 08-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 16/01/17
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
16/01/17 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
05-NQ/TU
Số hiệu 05-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/12/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
05/12/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
03-NQ/TU
Số hiệu 03-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
08/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
04-NQ/TU
Số hiệu 04-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
08/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
06-NQ/TW
Số hiệu 06-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
05/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
05-NQ/TW
Số hiệu 05-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 01/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
01/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
04-NQ/TW
Số hiệu 04-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/10/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
30/10/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
02-NQ/TU
Số hiệu 02-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 20/07/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020  
20/07/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020  
02/NQ-HĐND
Số hiệu 02/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/04/16
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và kiện toàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
08/04/16 Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và kiện toàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
01-NQ/TU
Số hiệu 01-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 04/12/15
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
04/12/15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Số hiệu
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
24/10/15 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2015/NQ-HĐND
Số hiệu 06/2015/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/07/15
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết về việc thông qua đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
24/07/15 Nghị quyết về việc thông qua đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
39-NQ/TW
Số hiệu 39-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 17/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
17/04/15 Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
23-NQ/TU
Số hiệu 23-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/04/15
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
14/04/15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
37-NQ/TW
Số hiệu 37-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
09/10/14 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
33-NQ/TW
Số hiệu 33-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/06/14
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
09/06/14 Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
21-NQ/TU
Số hiệu 21-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 10/04/14
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế  
10/04/14 Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế  
30-NQ/TW
Số hiệu 30-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 12/03/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú
Trích yếu về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
12/03/14 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
29-NQ/TW
Số hiệu 29-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 04/11/13
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
04/11/13 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
18-NQ/TU
Số hiệu 18-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 07/10/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”  
07/10/13 thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”  
24-NQ/TW
Số hiệu 24-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/06/13
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI  về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
03/06/13 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI  về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
25-NQ/TW
Số hiệu 25-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/06/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
03/06/13 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
16-NQ/TU
Số hiệu 16-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/12/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
05/12/12 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
21-NQ/TW
Số hiệu 21-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 22/11/12
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
22/11/12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
15-NQ/TU
Số hiệu 15-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 19/11/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020
19/11/12 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020
14-NQ/TU
Số hiệu 14-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 22/08/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
22/08/12 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
13-NQ/TU
Số hiệu 13-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 02/07/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW (khoá XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020
02/07/12 thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW (khoá XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020
12-NQ/TU
Số hiệu 12-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/06/12
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020
26/06/12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020
10-NQ/TU
Số hiệu 10-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/03/12
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
26/03/12 về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
11-NQ/TU
Số hiệu 11-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/03/12
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
26/03/12 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
06-NQ/TU
Số hiệu 06-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 15/11/11
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020  
15/11/11 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020