Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Thứ bảy, 29/01/2022

Loại văn bản : Nghị định

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
47/2016/NĐ-CP
Số hiệu 47/2016/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 26/05/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
26/05/16 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
53/2015/NĐ-CP
Số hiệu 53/2015/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 29/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
29/05/15 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
98/2014/NĐ-CP
Số hiệu 98/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 24/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
24/10/14 Quy định việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
97/2014/NĐ-CP
Số hiệu 97/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/10/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
17/10/14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
95/2014/NĐ-CP
Số hiệu 95/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/10/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
17/10/14 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
31/2014/NĐ-CP
Số hiệu 31/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 04/04/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú  
04/04/14 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú