Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Văn bản
Thứ sáu, 27/05/2022

Loại văn bản : Kết luận

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
359-KL/TU
Số hiệu 359-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 14/12/21
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
14/12/21 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
202-KL/TU
Số hiệu 202-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 30/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19
30/07/21 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19
236-KL/TU
Số hiệu 236-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 10/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
10/05/19 Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
30-KL/TW
Số hiệu 30-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 08/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
08/02/18 về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
29-KL/TW
Số hiệu 29-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 31/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
31/01/18 về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
04-KL/BTCTW
Số hiệu 04-KL/BTCTW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 22/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
22/01/18 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
26-KL/TW
Số hiệu 26-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 29/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ưong hiện nay
29/12/17 về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ưong hiện nay
24-KL/TW
Số hiệu 24-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 15/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
15/12/17 của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
22-KL/TW
Số hiệu 22-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 07/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
07/11/17 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
76-KL/TU
Số hiệu 76-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 31/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
31/10/17 Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
77-KL/TU
Số hiệu 77-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 31/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020
31/10/17 Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020
21-KL/TW
Số hiệu 21-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 24/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
24/10/17 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
18-KL/TW
Số hiệu 18-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 22/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
22/09/17 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
11-KL/TW
Số hiệu 11-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 19/01/17
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khoá XI  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
19/01/17 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khoá XI  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
13-KL/TU
Số hiệu 13-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 20/07/16
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016  
20/07/16 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016  
14-KL/TU
Số hiệu 14-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 20/07/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
20/07/16 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
120-KL/TW
Số hiệu 120-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 07/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
07/01/16 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
118-KL/TW
Số hiệu 118-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 04/01/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
04/01/16 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
119-KL/TW
Số hiệu 119-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 04/01/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
04/01/16 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
117-KL/TW
Số hiệu 117-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 20/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
20/11/15 Kết luận của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
114-KL/TW
Số hiệu 114-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 14/07/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
14/07/15 Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
107-KL/TW
Số hiệu 107-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 10/04/15
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
10/04/15 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"