Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Thứ bảy, 29/01/2022

Loại văn bản : Hướng dẫn

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
05-HD/TU
Số hiệu 05-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
12/11/19 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
04-HD/TU
Số hiệu 04-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/10/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
31/10/18 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
12-HD/BTCTW
Số hiệu 12-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 06/07/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
06/07/18 một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
36-HD/VPTW
Số hiệu 36-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/04/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
03/04/18 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
02-HD/TW
Số hiệu 02-HD/TW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
08/02/18 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
52-HD/BTGTW
Số hiệu 52-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Võ Văn Phuông
Trích yếu về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
20/11/17 về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
02-HD/UBKTTW
Số hiệu 02-HD/UBKTTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra TW
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu thực hiện một số Điều trong Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
12/09/17 thực hiện một số Điều trong Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
02-HD/TW
Số hiệu 02-HD/TW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/03/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 02-HD/TU, ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
31/03/17 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 02-HD/TU, ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14-HD/VPTW
Số hiệu 14-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14/12/16 Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15-HD/VPTW
Số hiệu 15-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn
14/12/16 Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn
Số 11-HD/BTGTU
Số hiệu Số 11-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
31/08/16 Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số 10-HD/BTGTU
Số hiệu Số 10-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
22/08/16 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý công văn trên mạng tại hệ điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng
10/05/16 Hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý công văn trên mạng tại hệ điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng
Số 06-HD/BTGTU
Số hiệu Số 06-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thái Sơn
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
09/03/16 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
02-HD/BTCTW
Số hiệu 02-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/03/16 Hướng dẫn bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
38-HD/BTCTW
Số hiệu 38-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Tô Huy Rứa
Trích yếu Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/01/16 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
167-HD/BTGTW
Số hiệu 167-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/12/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, năm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"
26/12/15 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, năm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"
58-HD/VPTW
Số hiệu 58-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn xác định và ban hành mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12/11/15 Hướng dẫn xác định và ban hành mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
59-HD/VPTW
Số hiệu 59-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của lưu trữ cơ quan huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
12/11/15 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của lưu trữ cơ quan huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
163-HD/BTGTW
Số hiệu 163-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới
30/10/15 Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới
56-HD/VPTW
Số hiệu 56-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Lê Minh Hưng
Trích yếu Hướng dẫn về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên
27/10/15 Hướng dẫn về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên
37-HD/BTCTW
Số hiệu 37-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/08/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Hoàng Việt
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
04/08/15 Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
107-HD/BCĐ
Số hiệu 107-HD/BCĐ
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/07/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Hướng dẫn khen thưởng thành tích về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
14/07/15 Hướng dẫn khen thưởng thành tích về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
35-HD/BTCTW
Số hiệu 35-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Văn Quynh
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ "Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội"
24/04/15 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ "Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội"
07-HD/TU
Số hiệu 07-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
11/03/15 Hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
48-HD/VPTW
Số hiệu 48-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Lê Quang Vĩnh
Trích yếu Hướng dẫn công tác văn thư trong các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội
11/03/15 Hướng dẫn công tác văn thư trong các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội
06-HD/BTCTU
Số hiệu 06-HD/BTCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/03/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu  Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2015
11/03/15  Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2015
Số 99-HD/BDVTU
Số hiệu Số 99-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/02/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thi đua, khen thưởng công tác dân vận, giai đoạn 2010 - 2015
25/02/15 Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thi đua, khen thưởng công tác dân vận, giai đoạn 2010 - 2015
46-HD/VPTW
Số hiệu 46-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
09/02/15 Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
138-HD/BTGTW
Số hiệu 138-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
05/12/14 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
137-HD/BTGTW
Số hiệu 137-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"
03/12/14 Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"
05-HD/TU
Số hiệu 05-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn về thể thức văn bản của đại hội đảng bộ các cấp
28/11/14 Hướng dẫn về thể thức văn bản của đại hội đảng bộ các cấp
06-HD/TU
Số hiệu 06-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
28/11/14 Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
135-HD/BTGTW
Số hiệu 135-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi
21/11/14 Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi
92-HD/BDVTU
Số hiệu 92-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết công tác dân vận năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
20/11/14 Hướng dẫn tổng kết công tác dân vận năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
133-HD/BTGTW
Số hiệu 133-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; Xác định nhiệm vụ, phương hướng năm 2015
27/10/14 Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; Xác định nhiệm vụ, phương hướng năm 2015
03-HD/BTCTU
Số hiệu 03-HD/BTCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Hồ Viết Bá
Trích yếu Hướng dẫn kiểm điểm tập thế, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm
24/10/14 Hướng dẫn kiểm điểm tập thế, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm
90-HD/BDVTU
Số hiệu 90-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp  tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 
14/10/14 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp  tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 
04-HD/TU
Số hiệu 04-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 13/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
13/10/14 Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
28-HD/BTCTW
Số hiệu 28-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Trần Lưu Hải
Trích yếu Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
10/10/14 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
04-HD/TW
Số hiệu 04-HD/TW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 06/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
06/10/14 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
332-HD/BDVTW
Số hiệu 332-HD/BDVTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận TW
Người ký Hà Thị Khiết
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
29/09/14 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
132-HD/BTGTW
Số hiệu 132-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/09/14
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Phạm Văn Linh
Trích yếu Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015
26/09/14 Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015
38-HD/VPTW
Số hiệu 38-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Lê Quang Vĩnh
Trích yếu Hướng dẫn thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị xã hội 
23/09/14 Hướng dẫn thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị xã hội 
131-HD/BTGTW
Số hiệu 131-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/09/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Hướng dẫn triển khai thực hiện NQ 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
05/09/14 Hướng dẫn triển khai thực hiện NQ 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
10-HD/UBKTTW
Số hiệu 10-HD/UBKTTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra TW
Người ký Ngô Văn Dụ
Trích yếu Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp
04/09/14 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp
86-HD/BDVTU
Số hiệu 86-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/08/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng - 15 năm “Ngày dân vận của cả nước”  và 65 năm bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
28/08/14 Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng - 15 năm “Ngày dân vận của cả nước”  và 65 năm bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
129-HD/BTGTW
Số hiệu 129-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16/08/14 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Kỹ thuật biên tập văn bản
11/08/14 Kỹ thuật biên tập văn bản
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Một số vấn đề chung về công tác biên tập văn kiện trình đại hội đảng các cấp
11/08/14 Một số vấn đề chung về công tác biên tập văn kiện trình đại hội đảng các cấp
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Trao đổi về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng các cấp
11/08/14 Trao đổi về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng các cấp
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Trao đổi về Đề cương Báo cáo kiểm điểm
11/08/14 Trao đổi về Đề cương Báo cáo kiểm điểm
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Trao đổi về biên tập nghị quyết đại hội
11/08/14 Trao đổi về biên tập nghị quyết đại hội
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Quy trình và phương pháp tổ chức hội nghị cấp ủy, xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy
11/08/14 Quy trình và phương pháp tổ chức hội nghị cấp ủy, xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công tác thông tin phục vụ cấp ủy
11/08/14 Công tác thông tin phục vụ cấp ủy
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Một số vấn đề về công tác nội chính, xử lý đơn thư, tiếp dân ở văn phòng cấp ủy
11/08/14 Một số vấn đề về công tác nội chính, xử lý đơn thư, tiếp dân ở văn phòng cấp ủy
25-HD/BTCTW
Số hiệu 25-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/07/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Văn Quynh
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp
29/07/14 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp
01-HD/BNCTU
Số hiệu 01-HD/BNCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/09/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy
10/09/13 Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy
Hướng dẫn 02-HD/TU
Số hiệu Hướng dẫn 02-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/03/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn về công tác công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
20/03/13 Hướng dẫn về công tác công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
11-HD/VPTW
Số hiệu 11-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/05/04
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Ngô Văn Dụ
Trích yếu Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng
28/05/04 Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng