Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Văn bản
Thứ sáu, 27/05/2022

Loại văn bản : Chương trình

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
69-CTr/TU
Số hiệu 69-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 03/02/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
03/02/20 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
36-CTr/TU
Số hiệu 36-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 26/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (bổ sung)
26/02/18 kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (bổ sung)
32-CTr/TU
Số hiệu 32-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 11/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV)
11/12/17 về công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV)
33-CTr/TU
Số hiệu 33-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 11/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018
11/12/17 về kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018
06-CTr/TU
Số hiệu 06-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 24/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
24/05/16 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
01_CTr/BNCTU-BCHBĐBP
Số hiệu 01_CTr/BNCTU-BCHBĐBP
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 02/07/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
02/07/15 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
01-CTPH/BNCTU - ĐU NHNNVN
Số hiệu 01-CTPH/BNCTU - ĐU NHNNVN
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 26/03/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
26/03/15 Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
04 -CTr/BNCTU-MTTQ
Số hiệu 04 -CTr/BNCTU-MTTQ
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 19/03/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
19/03/15 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
04_CTr-BNC-BTTH
Số hiệu 04_CTr-BNC-BTTH
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 02/03/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thừa Thiên Huế
02/03/15 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thừa Thiên Huế
11-CTr/BNCTU - ĐUKDN
Số hiệu 11-CTr/BNCTU - ĐUKDN
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 25/07/14
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy
25/07/14 Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy
02-CTr/ĐUK-BNCTU
Số hiệu 02-CTr/ĐUK-BNCTU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 15/05/14
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy
15/05/14 Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy