Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Văn bản
Thứ sáu, 27/05/2022

Loại văn bản : Chỉ thị

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
25-CT/TU
Số hiệu 25-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 08/04/22
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
08/04/22 về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
22-CT/TU
Số hiệu 22-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/12/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
21/12/21 về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
17-CT/TU
Số hiệu 17-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/09/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Thừa Thiên Huế trước năm 2030
29/09/21 về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Thừa Thiên Huế trước năm 2030
18-CT/TU
Số hiệu 18-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/09/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
29/09/21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
16-CT/TU
Số hiệu 16-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 27/09/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
27/09/21 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
13-CT/TU
Số hiệu 13-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/08/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
13/08/21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
11-CT/TU
Số hiệu 11-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/08/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu v/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
05/08/21 v/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
10-CT/TU
Số hiệu 10-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/08/21
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
04/08/21 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
09-CT/TU
Số hiệu 09-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 19/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
19/07/21 v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
08-CT/TU
Số hiệu 08-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/07/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
15/07/21 về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
07-CT/TU
Số hiệu 07-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng  
05/07/21 về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng  
06-CT/TU
Số hiệu 06-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/06/21
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
22/06/21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
04-CT/TU
Số hiệu 04-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/05/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19
03/05/21 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19
03-CT/TU
Số hiệu 03-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 11/01/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
11/01/21 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
02-CT/TU
Số hiệu 02-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/12/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tổ chức Tết năm 2021
23/12/20 về việc tổ chức Tết năm 2021
01-CT/TU
Số hiệu 01-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/12/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Quốc Đoàn
Trích yếu về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
03/12/20 về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
49-CT/TU
Số hiệu 49-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 14/08/20
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
14/08/20 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
45-CT/TU
Số hiệu 45-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/04/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
13/04/20 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
44-CT/TU
Số hiệu 44-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 12/03/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
12/03/20 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
43-CT/TU
Số hiệu 43-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/03/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
09/03/20 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
39-CT/TU
Số hiệu 39-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/08/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới
23/08/19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới
40-CT/TU
Số hiệu 40-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/08/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
23/08/19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
36-CT/TU
Số hiệu 36-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 10/06/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh
10/06/19 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh
35-CT/TU
Số hiệu 35-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi
21/05/19 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi
34-CT/TU
Số hiệu 34-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
20/05/19 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
09/05/19 về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/01/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
07/01/19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
30-CT/TU
Số hiệu 30-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 26/12/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
26/12/18 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
29-CT/TU
Số hiệu 29-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 17/12/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình mới
17/12/18 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình mới
24-CT/TU
Số hiệu 24-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 
13/03/18 về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 
23-CT/TW
Số hiệu 23-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
09/02/18 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
23-CT/TU
Số hiệu 23-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động
09/02/18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động
22-CT/TW
Số hiệu 22-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
23/01/18 về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
21-CT/TW
Số hiệu 21-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
20/01/18 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
20-CT/TW
Số hiệu 20-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 18/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
18/01/18 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
21-CT/TU
Số hiệu 21-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường công tác thông tin báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội trong tình hình mới
15/01/18 về tăng cường công tác thông tin báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội trong tình hình mới
17-CT/TW
Số hiệu 17-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc
Trích yếu về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
04/01/18 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
20-CT/TU
Số hiệu 20-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc tổ chức đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
29/12/17 về việc tổ chức đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
16-CT/TW
Số hiệu 16-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
22/12/17 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
11-CT/TW
Số hiệu 11-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017
20/12/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017
10-CT/TW
Số hiệu 10-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
15/12/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
08-CT/TW
Số hiệu 08-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 02/11/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
02/11/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
13-CT/TU
Số hiệu 13-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 24/10/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
24/10/16 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
07-CT/TW
Số hiệu 07-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/09/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
05/09/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
06-CT/TW
Số hiệu 06-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đại đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022
25/08/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đại đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022
11-CT/TU
Số hiệu 11-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
25/05/16 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
05-CT/TW
Số hiệu 05-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
15/05/16 Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
10-CT/TU
Số hiệu 10-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 12/05/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
12/05/16 Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
08-CT/TU
Số hiệu 08-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 27/04/16
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
27/04/16 Chỉ thị về tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
07-CT/TU
Số hiệu 07-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/04/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước
25/04/16 Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước
05-CT/TU
Số hiệu 05-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/04/16
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
22/04/16 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
04-CT/TU
Số hiệu 04-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 08/04/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện “Năm Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế”
08/04/16 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện “Năm Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế”
01-CT/TW
Số hiệu 01-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
22/03/16 Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
03-CT/TU
Số hiệu 03-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 08/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về việc lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp huyện tiến đến Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XIV
08/03/16 Chỉ thị về việc lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp huyện tiến đến Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XIV
04/CT-TTg
Số hiệu 04/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/02/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Chỉ thị v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
04/02/16 Chỉ thị v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
04/CT-TTg
Số hiệu 04/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/02/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
04/02/16 Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
02-CT/TU
Số hiệu 02-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/01/16 Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/CT-TTg
Số hiệu 01/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/01/16 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
52-CT/TW
Số hiệu 52-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
09/01/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
51-CT/TW
Số hiệu 51-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/01/16 Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01-CT/TU
Số hiệu 01-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
03/12/15 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
49-CT/TW
Số hiệu 49-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
20/10/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
48-CT/TW
Số hiệu 48-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
09/09/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
47-CT/TW
Số hiệu 47-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/06/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
25/06/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
45-CT/TW
Số hiệu 45-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 19/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
19/05/15 Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
43-CT/TW
Số hiệu 43-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 14/05/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
14/05/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
42-CT/TW
Số hiệu 42-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 24/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
24/03/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
41-CT/TW
Số hiệu 41-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/02/15
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
05/02/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
40-CT/TW
Số hiệu 40-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
22/11/14 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
35-CT/TU
Số hiệu 35-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 06/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan tư pháp
06/11/14 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan tư pháp
37-CT/TW
Số hiệu 37-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 06/06/14
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
06/06/14 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
34-CT/TW
Số hiệu 34-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/04/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
07/04/14 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
32-CT/TU
Số hiệu 32-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/02/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chỉ thị về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
21/02/14 Chỉ thị về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/02/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 
21/02/14 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 
31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/01/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chỉ thị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015
15/01/14 Chỉ thị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015
Số 26-CT/TU
Số hiệu Số 26-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 01/11/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
01/11/13 V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
29-CT/TU
Số hiệu 29-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/08/13
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn
20/08/13 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn
30-CT/TU
Số hiệu 30-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/08/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
20/08/13 về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
28-CT/TU
Số hiệu 28-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 26/07/13
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về tăng cường lãnh đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới
26/07/13 về tăng cường lãnh đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới
Số 27-CT/TU
Số hiệu Số 27-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 12/06/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu V/v lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
12/06/13 V/v lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Số 25-CT/TU
Số hiệu Số 25-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 08/01/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
08/01/13 Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí