Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản
Thứ bảy, 29/01/2022

Loại văn bản : Báo cáo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
số 49-BC/BDVTU
Số hiệu số 49-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 8/2016
24/08/16 Báo cáo công tác dân vận tháng 8/2016
Số 45 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 45 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/07/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 7/2016
25/07/16 Báo cáo công tác dân vận tháng 7/2016
Số 41 - BC/BDVTU
Số hiệu Số 41 - BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/06/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016
23/06/16 Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016
29 -BC/BDVTU
Số hiệu 29 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 5/2016
24/05/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 5/2016
23 -BC/BDVTU
Số hiệu 23 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/04/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 4/2016
25/04/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 4/2016
Số 17-BC/BDVTU
Số hiệu Số 17-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/02/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 02/2016
22/02/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 02/2016
Số 14-BC/BDVTU
Số hiệu Số 14-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/01/16
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2016
24/01/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2016
Số 12 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 12 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 07/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu  Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016
07/01/16  Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016
Số 11 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 11 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
22/12/15 Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Số 09-BC/TU
Số hiệu Số 09-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 08/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
08/12/15 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
06-BC/BDVTU
Số hiệu 06-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 11/2015
23/11/15 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 11/2015
391-BC/TU
Số hiệu 391-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
15/10/15 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
200-BC/BDVTU
Số hiệu 200-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác Dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2015
23/09/15 Báo cáo công tác Dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2015
-BC/TU
Số hiệu -BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu Dự thảo Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
15/09/15 Dự thảo Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
199-BC/BDVTU
Số hiệu 199-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân vận nhiệm kỳ 2010 - 2015
11/09/15 Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân vận nhiệm kỳ 2010 - 2015
Số hiệu
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 10/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký
Trích yếu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
10/09/15 Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
380-BC/TU
Số hiệu 380-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 09/09/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
09/09/15 Báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
198-BC/BDVTU
Số hiệu 198-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký PHAN XUÂN TOÀN
Trích yếu Báo cáo tháng 8/2015
24/08/15 Báo cáo tháng 8/2015
194-BC/BDVTU
Số hiệu 194-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/07/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký PHAN XUÂN TOÀN
Trích yếu Báo cáo tháng 7/2015
24/07/15 Báo cáo tháng 7/2015
360-BC/TU
Số hiệu 360-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/07/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
06/07/15 Báo cáo tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
352-BC/TU
Số hiệu 352-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 143-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”
19/06/15 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 143-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”
189-BC/BDVTU
Số hiệu 189-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 16/06/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
16/06/15 Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
348-BC/TU
Số hiệu 348-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 04/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
04/06/15 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
341-BC/TU
Số hiệu 341-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
15/05/15 Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
115-BC/BCĐTW
Số hiệu 115-BC/BCĐTW
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2015
11/05/15 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2015
335-BC/TU
Số hiệu 335-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 16/04/15
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tình hình xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
16/04/15 Báo cáo tình hình xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
172-BC/BDVTU
Số hiệu 172-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/01/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2015
20/01/15 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2015
164 -BC/BDVTU
Số hiệu 164 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/12/14
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo thi đua ngành dân vận năm 2014
15/12/14 Báo cáo thi đua ngành dân vận năm 2014
162-BC/BDVTU
Số hiệu 162-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 11/2014
21/11/14 Báo cáo công tác dân vận tháng 11/2014
161-BC/BDVTU
Số hiệu 161-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 27/10/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy
27/10/14 Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy
160-BC/BDVTU
Số hiệu 160-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/10/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 10/2014
23/10/14 Báo cáo công tác dân vận tháng 10/2014
Số hiệu
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/10/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 ((Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20 tháng 10 năm 2014)  
20/10/14 Tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 ((Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20 tháng 10 năm 2014)  
55-BC/BDVTU
Số hiệu 55-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/09/14
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2014
25/09/14 Báo cáo công tác dân vận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2014
157-BC/BDVTU
Số hiệu 157-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 29/08/14
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác Dân vận tháng 8/2014
29/08/14 Báo cáo công tác Dân vận tháng 8/2014
20-BC/TW
Số hiệu 20-BC/TW
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
25/08/14 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới