Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Lĩnh vực : Xã hội

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11-NQ/TU
Số hiệu 11-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/11/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
03/11/21 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
286-CV/BDVTU
Số hiệu 286-CV/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/09/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Duy Cường
Trích yếu về việc hướng dẫn kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
30/09/21 về việc hướng dẫn kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
17-CT/TU
Số hiệu 17-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/09/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Thừa Thiên Huế trước năm 2030
29/09/21 về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Thừa Thiên Huế trước năm 2030
18-CT/TU
Số hiệu 18-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/09/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
29/09/21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
20-KH/TU
Số hiệu 20-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/09/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
20/09/21 thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số hiệu
Loại văn bản Điện
Ngày ban hành 17/08/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu công điện khẩn về việc quản lý, giám sát công dân trở về địa phương sau hoàn thành cách ly tập trung 
17/08/21 công điện khẩn về việc quản lý, giám sát công dân trở về địa phương sau hoàn thành cách ly tập trung 
13-CT/TU
Số hiệu 13-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/08/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
13/08/21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
08-NQ/TU
Số hiệu 08-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/08/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
09/08/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
11-CT/TU
Số hiệu 11-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/08/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu v/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
05/08/21 v/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
202-KL/TU
Số hiệu 202-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 30/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19
30/07/21 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19
09-CT/TU
Số hiệu 09-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 19/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
19/07/21 v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
105-TB/TU
Số hiệu 105-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 09/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lưu Đức Hoàn
Trích yếu lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2021
09/07/21 lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2021
07-CT/TU
Số hiệu 07-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/07/21
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng  
05/07/21 về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng  
11-KL/TW
Số hiệu 11-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 19/01/17
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khoá XI  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
19/01/17 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khoá XI  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
47/2016/NĐ-CP
Số hiệu 47/2016/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 26/05/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
26/05/16 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
105/2016/QH13
Số hiệu 105/2016/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 06/04/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Dược
06/04/16 Luật Dược
102/2016/QH13
Số hiệu 102/2016/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 05/04/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Trẻ em
05/04/16 Luật Trẻ em
04/CT-TTg
Số hiệu 04/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/02/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Chỉ thị v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
04/02/16 Chỉ thị v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
04/CT-TTg
Số hiệu 04/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/02/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
04/02/16 Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
118-KL/TW
Số hiệu 118-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 04/01/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
04/01/16 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
119-KL/TW
Số hiệu 119-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 04/01/16
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
04/01/16 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
167-HD/BTGTW
Số hiệu 167-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/12/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, năm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"
26/12/15 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, năm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"
47-CT/TW
Số hiệu 47-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/06/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
25/06/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
43-CT/TW
Số hiệu 43-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 14/05/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
14/05/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
192-TB/TW
Số hiệu 192-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 29/01/15
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
29/01/15 Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
40-CT/TW
Số hiệu 40-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
22/11/14 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
162-BC/BDVTU
Số hiệu 162-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 11/2014
21/11/14 Báo cáo công tác dân vận tháng 11/2014
92-HD/BDVTU
Số hiệu 92-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết công tác dân vận năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
20/11/14 Hướng dẫn tổng kết công tác dân vận năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
68-KH/TU
Số hiệu 68-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận 292-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 
17/11/14 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận 292-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 
91-KH/BDVTU
Số hiệu 91-KH/BDVTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Kế hoạch phối hợp tiếp công dân
10/11/14 Kế hoạch phối hợp tiếp công dân
681-CV/BDVTU
Số hiệu 681-CV/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/11/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Ngân hàng, giai đoạn 2014 - 2015
10/11/14 V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Ngân hàng, giai đoạn 2014 - 2015
161-BC/BDVTU
Số hiệu 161-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 27/10/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy
27/10/14 Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy
160-BC/BDVTU
Số hiệu 160-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/10/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 10/2014
23/10/14 Báo cáo công tác dân vận tháng 10/2014
677-CV/BDVTU
Số hiệu 677-CV/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/10/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Về việc báo cáo công tác thi đua, khen thưởng ngành Dân vận năm 2014
21/10/14 Về việc báo cáo công tác thi đua, khen thưởng ngành Dân vận năm 2014
97/2014/NĐ-CP
Số hiệu 97/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/10/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
17/10/14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
36/2014/TT-BCA
Số hiệu 36/2014/TT-BCA
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 09/09/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành
Người ký Trần Đại Quang
Trích yếu  Quy định về biểu mẫu sử dụng đăng ký, quản lý cư trú  
09/09/14  Quy định về biểu mẫu sử dụng đăng ký, quản lý cư trú  
86-HD/BDVTU
Số hiệu 86-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/08/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng - 15 năm “Ngày dân vận của cả nước”  và 65 năm bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
28/08/14 Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng - 15 năm “Ngày dân vận của cả nước”  và 65 năm bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
25-HD/BTCTW
Số hiệu 25-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/07/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Văn Quynh
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp
29/07/14 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp
62-KH/TU
Số hiệu 62-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/07/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 95-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”
03/07/14 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 95-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”
31/2014/NĐ-CP
Số hiệu 31/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 04/04/14
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú  
04/04/14 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú  
28-CT/TU
Số hiệu 28-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 26/07/13
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về tăng cường lãnh đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới
26/07/13 về tăng cường lãnh đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới
24-NQ/TW
Số hiệu 24-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/06/13
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI  về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
03/06/13 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI  về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
21-NQ/TW
Số hiệu 21-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 22/11/12
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
22/11/12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
11-NQ/TU
Số hiệu 11-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/03/12
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
26/03/12 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020