Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Văn bản /
Thứ sáu, 27/05/2022

Lĩnh vực : Văn hóa

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
04-NQ/TU
Số hiệu 04-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/05/21
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
24/05/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
02/NQ-HĐND
Số hiệu 02/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/04/16
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và kiện toàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
08/04/16 Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và kiện toàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
104/2016/QH13
Số hiệu 104/2016/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 06/04/16
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Tiếp cận thông tin
06/04/16 Luật Tiếp cận thông tin
335-BC/TU
Số hiệu 335-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 16/04/15
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tình hình xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
16/04/15 Báo cáo tình hình xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
23-NQ/TU
Số hiệu 23-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/04/15
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
14/04/15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
41-CT/TW
Số hiệu 41-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/02/15
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
05/02/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
33-NQ/TW
Số hiệu 33-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/06/14
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
09/06/14 Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
12-NQ/TU
Số hiệu 12-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/06/12
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020
26/06/12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020
06-NQ/TU
Số hiệu 06-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 15/11/11
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020  
15/11/11 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020