Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Lĩnh vực : Tổng hợp

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
07-NQ/TU
Số hiệu 07-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 21/07/17
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)
21/07/17 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)
06-NQ/TU
Số hiệu 06-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/04/17
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XV)
14/04/17 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XV)
13-KL/TU
Số hiệu 13-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 20/07/16
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016  
20/07/16 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016  
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/06/16
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký
Trích yếu Đề cương Báo cáo kết quả thực hiện hướng dẫn 17 của Ban Tổ chức Trung ương
06/06/16 Đề cương Báo cáo kết quả thực hiện hướng dẫn 17 của Ban Tổ chức Trung ương
Số 14-BC/BDVTU
Số hiệu Số 14-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/01/16
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2016
24/01/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2016
199-BC/BDVTU
Số hiệu 199-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân vận nhiệm kỳ 2010 - 2015
11/09/15 Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân vận nhiệm kỳ 2010 - 2015
380-BC/TU
Số hiệu 380-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 09/09/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
09/09/15 Báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
198-BC/BDVTU
Số hiệu 198-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký PHAN XUÂN TOÀN
Trích yếu Báo cáo tháng 8/2015
24/08/15 Báo cáo tháng 8/2015
194-BC/BDVTU
Số hiệu 194-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/07/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký PHAN XUÂN TOÀN
Trích yếu Báo cáo tháng 7/2015
24/07/15 Báo cáo tháng 7/2015
90-KH/TU
Số hiệu 90-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/07/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
17/07/15 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
1454-CV/TU
Số hiệu 1454-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/07/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”
17/07/15 V/v triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”
107-HD/BCĐ
Số hiệu 107-HD/BCĐ
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/07/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Hướng dẫn khen thưởng thành tích về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
14/07/15 Hướng dẫn khen thưởng thành tích về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Biểu mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
23/06/15 Biểu mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Tổng hợp số liệu 6 tháng đầu năm 2015
23/06/15 Tổng hợp số liệu 6 tháng đầu năm 2015
189-BC/BDVTU
Số hiệu 189-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 16/06/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
16/06/15 Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
06-HD/BTCTU
Số hiệu 06-HD/BTCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/03/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu  Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2015
11/03/15  Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2015
Số 99-HD/BDVTU
Số hiệu Số 99-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/02/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thi đua, khen thưởng công tác dân vận, giai đoạn 2010 - 2015
25/02/15 Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thi đua, khen thưởng công tác dân vận, giai đoạn 2010 - 2015
707-CV/BDVTU
Số hiệu 707-CV/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/02/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu V/v thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh và báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết Ất Mùi năm 2015
10/02/15 V/v thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh và báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết Ất Mùi năm 2015
172-BC/BDVTU
Số hiệu 172-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/01/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2015
20/01/15 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2015
703-CV/BCĐ
Số hiệu 703-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/01/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động 
16/01/15 Về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động 
76-KH/TU
Số hiệu 76-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/01/15
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng điển hình công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015
13/01/15 Kế hoạch tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng điển hình công tác dân vận giai đoạn 2010 - 2015
164 -BC/BDVTU
Số hiệu 164 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/12/14
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo thi đua ngành dân vận năm 2014
15/12/14 Báo cáo thi đua ngành dân vận năm 2014
55-BC/BDVTU
Số hiệu 55-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/09/14
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2014
25/09/14 Báo cáo công tác dân vận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2014
393-BC/BTCTU
Số hiệu 393-BC/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/09/14
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu Báo cáo Quý III/2014 
22/09/14 Báo cáo Quý III/2014 
157-BC/BDVTU
Số hiệu 157-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 29/08/14
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác Dân vận tháng 8/2014
29/08/14 Báo cáo công tác Dân vận tháng 8/2014
Số hiệu
Loại văn bản Hiến pháp
Ngày ban hành 28/11/13
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam    
28/11/13 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam