Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Lĩnh vực : Nội chính

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
01_CTr/BNCTU-BCHBĐBP
Số hiệu 01_CTr/BNCTU-BCHBĐBP
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 02/07/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
02/07/15 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
01-CTPH/BNCTU - ĐU NHNNVN
Số hiệu 01-CTPH/BNCTU - ĐU NHNNVN
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 26/03/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
26/03/15 Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
04 -CTr/BNCTU-MTTQ
Số hiệu 04 -CTr/BNCTU-MTTQ
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 19/03/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
19/03/15 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
04_CTr-BNC-BTTH
Số hiệu 04_CTr-BNC-BTTH
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 02/03/15
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thừa Thiên Huế
02/03/15 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thừa Thiên Huế
11-CTr/BNCTU - ĐUKDN
Số hiệu 11-CTr/BNCTU - ĐUKDN
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 25/07/14
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy
25/07/14 Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy
02-CTr/ĐUK-BNCTU
Số hiệu 02-CTr/ĐUK-BNCTU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 15/05/14
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy
15/05/14 Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy