Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Lĩnh vực : Kinh tế

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
359-KL/TU
Số hiệu 359-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 14/12/21
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
14/12/21 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
10-NQ/TU
Số hiệu 10-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/11/21
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030  
03/11/21 về phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030  
06-CT/TU
Số hiệu 06-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/06/21
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
22/06/21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
49-CT/TU
Số hiệu 49-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 14/08/20
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
14/08/20 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
1050-QÐ/TU
Số hiệu 1050-QÐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 11/01/18
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
11/01/18 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
09-QĐ/VPTW
Số hiệu 09-QĐ/VPTW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 22/09/17
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Văn Nên
Trích yếu Một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
22/09/17 Một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
08-NQ/TW
Số hiệu 08-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 16/01/17
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
16/01/17 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
05-NQ/TU
Số hiệu 05-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/12/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
05/12/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
03-NQ/TU
Số hiệu 03-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
08/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
04-NQ/TU
Số hiệu 04-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
08/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
06-NQ/TW
Số hiệu 06-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
05/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
05-NQ/TW
Số hiệu 05-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 01/11/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
01/11/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
07-CT/TW
Số hiệu 07-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/09/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
05/09/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
10-CT/TU
Số hiệu 10-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 12/05/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
12/05/16 Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
23 -BC/BDVTU
Số hiệu 23 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/04/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 4/2016
25/04/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 4/2016
04-CT/TU
Số hiệu 04-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 08/04/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện “Năm Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế”
08/04/16 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện “Năm Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế”
106/2016/QH13
Số hiệu 106/2016/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 06/04/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
06/04/16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
107/2016/QH13
Số hiệu 107/2016/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 06/04/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
06/04/16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
11/2016/QBTVQH13
Số hiệu 11/2016/QBTVQH13
Loại văn bản Pháp lệnh
Ngày ban hành 08/03/16
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Pháp lệnh Quản lý thị trường
08/03/16 Pháp lệnh Quản lý thị trường
01-NQ/TU
Số hiệu 01-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 04/12/15
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
04/12/15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
06/2015/NQ-HĐND
Số hiệu 06/2015/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/07/15
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết về việc thông qua đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
24/07/15 Nghị quyết về việc thông qua đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
107-KL/TW
Số hiệu 107-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 10/04/15
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
10/04/15 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
169-BC/BDVTU
Số hiệu 169-BC/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/12/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Báo cáo tổng kết năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
18/12/14 Báo cáo tổng kết năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Số hiệu
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/10/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 ((Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20 tháng 10 năm 2014)  
20/10/14 Tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 ((Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20 tháng 10 năm 2014)  
95/2014/NĐ-CP
Số hiệu 95/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/10/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
17/10/14 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Trao đổi về Đề cương Báo cáo kiểm điểm
11/08/14 Trao đổi về Đề cương Báo cáo kiểm điểm
30-NQ/TW
Số hiệu 30-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 12/03/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú
Trích yếu về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
12/03/14 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/02/14
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 
21/02/14 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 
29-CT/TU
Số hiệu 29-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/08/13
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn
20/08/13 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn
16-NQ/TU
Số hiệu 16-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/12/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
05/12/12 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
15-NQ/TU
Số hiệu 15-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 19/11/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020
19/11/12 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020
14-NQ/TU
Số hiệu 14-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 22/08/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
22/08/12 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
13-NQ/TU
Số hiệu 13-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 02/07/12
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW (khoá XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020
02/07/12 thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW (khoá XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020