Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Lĩnh vực : Giáo dục

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
05-NQ/TU
Số hiệu 05-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/05/21
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
24/05/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
05-CT/TU
Số hiệu 05-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/04/16
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
22/04/16 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
132-HD/BTGTW
Số hiệu 132-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/09/14
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Phạm Văn Linh
Trích yếu Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015
26/09/14 Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015
37-CT/TW
Số hiệu 37-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 06/06/14
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
06/06/14 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
21-NQ/TU
Số hiệu 21-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 10/04/14
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế  
10/04/14 Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế  
29-NQ/TW
Số hiệu 29-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 04/11/13
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
04/11/13 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
10-NQ/TU
Số hiệu 10-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/03/12
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
26/03/12 về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020