Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Lĩnh vực : Chính trị

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
22-CT/TU
Số hiệu 22-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/12/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
21/12/21 về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
16-CT/TU
Số hiệu 16-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 27/09/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
27/09/21 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
147-TB/TU
Số hiệu 147-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/09/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
21/09/21 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
289-CV/BTCTU
Số hiệu 289-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/08/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu V/v điều chỉnh biểu mẫu tại công văn 278-CV/BTCTU, ngày 23/8/2021
30/08/21 V/v điều chỉnh biểu mẫu tại công văn 278-CV/BTCTU, ngày 23/8/2021
286-CV/BTCTU
Số hiệu 286-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/08/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu về việc rà soát nhu cầu phân bổ người hưởng lương ngân sách khối đảng, đoàn thể  gắn với vị trí việc làm vào năm 2022
30/08/21 về việc rà soát nhu cầu phân bổ người hưởng lương ngân sách khối đảng, đoàn thể  gắn với vị trí việc làm vào năm 2022
Số hiệu
Loại văn bản Biểu mẫu
Ngày ban hành 09/08/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Lý lịch 2A
09/08/21 Lý lịch 2A
Số hiệu
Loại văn bản Biểu mẫu
Ngày ban hành 09/08/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Lý lịch 2C
09/08/21 Lý lịch 2C
08-CT/TU
Số hiệu 08-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/07/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
15/07/21 về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
04-CT/TU
Số hiệu 04-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/05/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19
03/05/21 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19
286-CV/TU
Số hiệu 286-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/04/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
27/04/21 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu
Loại văn bản Điện
Ngày ban hành 16/04/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tập trung chỉ đạo công tác bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/04/21 về tập trung chỉ đạo công tác bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
82-CV/TU
Số hiệu 82-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/01/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19
28/01/21 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19
03-CT/TU
Số hiệu 03-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 11/01/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
11/01/21 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
02-CT/TU
Số hiệu 02-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/12/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tổ chức Tết năm 2021
23/12/20 về việc tổ chức Tết năm 2021
01-CT/TU
Số hiệu 01-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/12/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Quốc Đoàn
Trích yếu về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
03/12/20 về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
45-CT/TU
Số hiệu 45-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/04/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
13/04/20 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
44-CT/TU
Số hiệu 44-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 12/03/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
12/03/20 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
43-CT/TU
Số hiệu 43-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/03/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
09/03/20 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
69-CTr/TU
Số hiệu 69-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 03/02/20
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
03/02/20 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
12-NQ/TU
Số hiệu 12-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 06/12/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
06/12/19 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
05-HD/TU
Số hiệu 05-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
12/11/19 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
39-CT/TU
Số hiệu 39-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/08/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới
23/08/19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới
40-CT/TU
Số hiệu 40-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/08/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
23/08/19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
431-TB/TU
Số hiệu 431-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/06/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2019
24/06/19 lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2019
36-CT/TU
Số hiệu 36-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 10/06/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh
10/06/19 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh
35-CT/TU
Số hiệu 35-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi
21/05/19 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi
34-CT/TU
Số hiệu 34-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
20/05/19 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
236-KL/TU
Số hiệu 236-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 10/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
10/05/19 Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
109-KH/TU
Số hiệu 109-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
10/05/19 thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
09/05/19 về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
11-QĐi/TU
Số hiệu 11-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 08/03/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
08/03/19 về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
1805-QĐ/TU
Số hiệu 1805-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/03/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc ban hành Nội quy các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
05/03/19 về việc ban hành Nội quy các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
10-QĐi/TU
Số hiệu 10-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 28/02/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
28/02/19 về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
96-KH/TU
Số hiệu 96-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/01/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
23/01/19 thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1252-CV/TU
Số hiệu 1252-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/01/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày sinh nhật Đảng
17/01/19 về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày sinh nhật Đảng
31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/01/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
07/01/19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
30-CT/TU
Số hiệu 30-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 26/12/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
26/12/18 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
29-CT/TU
Số hiệu 29-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 17/12/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình mới
17/12/18 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình mới
91-KH/TU
Số hiệu 91-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/11/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30/11/18 triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
09-NQ/TU
Số hiệu 09-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/11/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
30/11/18 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
04-QĐi/TU
Số hiệu 04-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/11/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
01/11/18 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
04-HD/TU
Số hiệu 04-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/10/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
31/10/18 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
03-QĐi/TU
Số hiệu 03-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 17/10/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
17/10/18 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
84-KH/TU
Số hiệu 84-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 21/09/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
21/09/18 về Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
82-KH/TU
Số hiệu 82-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/09/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2018 - 2030
19/09/18 về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2018 - 2030
83-KH/TU
Số hiệu 83-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/09/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
19/09/18 về triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
78-KH/TU
Số hiệu 78-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/08/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
23/08/18 về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
12-HD/BTCTW
Số hiệu 12-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 06/07/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
06/07/18 một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
01-QĐi/TU
Số hiệu 01-QĐi/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 02/07/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu việc lập hồ sơ và nộp lưu trữ hồ sơ, tài liện vào lưu trữ cơ quan
02/07/18 việc lập hồ sơ và nộp lưu trữ hồ sơ, tài liện vào lưu trữ cơ quan
36-HD/VPTW
Số hiệu 36-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/04/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
03/04/18 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
60-KH/TU
Số hiệu 60-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
13/03/18 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
61-KH/TU
Số hiệu 61-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2020
13/03/18 về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2020
24-CT/TU
Số hiệu 24-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 
13/03/18 về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 
1225-QĐ/TU
Số hiệu 1225-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 13/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiêu chí đánh giá cụ thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở tỉnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
13/03/18 về tiêu chí đánh giá cụ thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở tỉnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
815-CV/VPTU
Số hiệu 815-CV/VPTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Mẫu đăng ký chứng thư số cho cá nhân, cơ quan, tổ chức
12/03/18 Mẫu đăng ký chứng thư số cho cá nhân, cơ quan, tổ chức
132-QĐ/TW
Số hiệu 132-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 08/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
08/03/18 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
127-QĐ/TW
Số hiệu 127-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/03/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
01/03/18 về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
36-CTr/TU
Số hiệu 36-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 26/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (bổ sung)
26/02/18 kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (bổ sung)
23-CT/TW
Số hiệu 23-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
09/02/18 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
23-CT/TU
Số hiệu 23-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động
09/02/18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động
02-HD/TW
Số hiệu 02-HD/TW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
08/02/18 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30-KL/TW
Số hiệu 30-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 08/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
08/02/18 về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
1135-QĐ/TU
Số hiệu 1135-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 07/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu một số chế độ chi tiêu hoạt động của Tỉnh ủy
07/02/18 một số chế độ chi tiêu hoạt động của Tỉnh ủy
124-QĐ/TW
Số hiệu 124-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 02/02/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
02/02/18 về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
29-KL/TW
Số hiệu 29-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 31/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
31/01/18 về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
15-QĐ/VPTW
Số hiệu 15-QĐ/VPTW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 30/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Trần Việt Hùng
Trích yếu về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính
30/01/18 về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính
111-QĐ/TW
Số hiệu 111-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
112-QĐ/TW
Số hiệu 112-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)
113-QĐ/TW
Số hiệu 113-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam
114-QĐ/TW
Số hiệu 114-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
115-QĐ/TW
Số hiệu 115-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
116-QĐ/TW
Số hiệu 116-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở học viện, nhà trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở học viện, nhà trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam
117-QĐ/TW
Số hiệu 117-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đồn biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đồn biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
118-QĐ/TW
Số hiệu 118-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đoàn kinh tế - quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đoàn kinh tế - quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
119-QĐ/TW
Số hiệu 119-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
120-QĐ/TW
Số hiệu 120-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
25/01/18 chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
121-QĐ/TW
Số hiệu 121-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 25/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
25/01/18 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
38/TB-VPCP
Số hiệu 38/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế
24/01/18 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế
22-CT/TW
Số hiệu 22-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
23/01/18 về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
04-KL/BTCTW
Số hiệu 04-KL/BTCTW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 22/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
22/01/18 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
21-CT/TW
Số hiệu 21-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
20/01/18 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
55-TB/VPTW
Số hiệu 55-TB/VPTW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 19/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu về ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - UVBCT, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng
19/01/18 về ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - UVBCT, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng
20-CT/TW
Số hiệu 20-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 18/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
18/01/18 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
26/TB-VPCP
Số hiệu 26/TB-VPCP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 17/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
17/01/18 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
21-CT/TU
Số hiệu 21-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về tăng cường công tác thông tin báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội trong tình hình mới
15/01/18 về tăng cường công tác thông tin báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội trong tình hình mới
1047-QĐ/TU
Số hiệu 1047-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 10/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về luân chuyển cán bộ
10/01/18 về luân chuyển cán bộ
17-CT/TW
Số hiệu 17-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc
Trích yếu về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
04/01/18 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
109-QĐ/TW
Số hiệu 109-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 03/01/18
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
03/01/18 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
20-CT/TU
Số hiệu 20-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc tổ chức đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
29/12/17 về việc tổ chức đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
2124/QĐ-TTg
Số hiệu 2124/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
29/12/17 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
26-KL/TW
Số hiệu 26-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 29/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ưong hiện nay
29/12/17 về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ưong hiện nay
16-CT/TW
Số hiệu 16-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
22/12/17 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
105-QĐ/TW
Số hiệu 105-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 19/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
19/12/17 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
24-KL/TW
Số hiệu 24-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 15/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
15/12/17 của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
32-CTr/TU
Số hiệu 32-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 11/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV)
11/12/17 về công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV)
33-CTr/TU
Số hiệu 33-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 11/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018
11/12/17 về kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018
08-NQ/TU
Số hiệu 08-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 05/12/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
05/12/17 Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
07-KH/TW
Số hiệu 07-KH/TW
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
27/11/17 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
52-HD/BTGTW
Số hiệu 52-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Võ Văn Phuông
Trích yếu về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
20/11/17 về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
102-QĐ/TW
Số hiệu 102-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 15/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
15/11/17 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
22-KL/TW
Số hiệu 22-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 07/11/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
07/11/17 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
76-KL/TU
Số hiệu 76-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 31/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
31/10/17 Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới
77-KL/TU
Số hiệu 77-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 31/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020
31/10/17 Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020
1660 /QĐ-TTg
Số hiệu 1660 /QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu về việc công nhận các xã An toàn khu ở Thừa Thiên Huế
27/10/17 về việc công nhận các xã An toàn khu ở Thừa Thiên Huế
18-NQ/TW
Số hiệu 18-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
19-NQ/TW
Số hiệu 19-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
20-NQ/TW
Số hiệu 20-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
21-NQ/TW
Số hiệu 21-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
25/10/17 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
21-KL/TW
Số hiệu 21-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 24/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
24/10/17 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
98-QĐ/TW
Số hiệu 98-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 07/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về luân chuyển cán bộ
07/10/17 về luân chuyển cán bộ
99-QĐ/TW
Số hiệu 99-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/10/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
03/10/17 ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
49-KH/TU
Số hiệu 49-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
25/09/17 triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế
18-KL/TW
Số hiệu 18-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 22/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
22/09/17 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
48-KH/TU
Số hiệu 48-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 14/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
14/09/17 tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
02-HD/UBKTTW
Số hiệu 02-HD/UBKTTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/09/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra TW
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu thực hiện một số Điều trong Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
12/09/17 thực hiện một số Điều trong Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
91-QĐ/TW
Số hiệu 91-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân  
92-QĐ/TW
Số hiệu 92-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân  
93-QĐ/TW
Số hiệu 93-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Công an nhân dân
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Công an nhân dân
94-QĐ/TW
Số hiệu 94-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân  
95-QĐ/TW
Số hiệu 95-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân  
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân  
96-QĐ/TW
Số hiệu 96-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 16/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân
16/08/17 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân
888-QĐ/TU
Số hiệu 888-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 14/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quy định về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14/08/17 Quy định về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
89-QĐ/TW
Số hiệu 89-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 04/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
04/08/17 Quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
90-QĐ/TW
Số hiệu 90-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 04/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
04/08/17 Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
879-QĐ/TU
Số hiệu 879-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/08/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý
01/08/17 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý
36-TB/TW
Số hiệu 36-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 19/07/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Văn Nên
Trích yếu Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ
19/07/17 Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ
834-QĐ/TU
Số hiệu 834-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 26/06/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quy định về ban hành nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
26/06/17 Quy định về ban hành nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
02-HD/TW
Số hiệu 02-HD/TW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/03/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 02-HD/TU, ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
31/03/17 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 02-HD/TU, ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
690-QĐ/TU
Số hiệu 690-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/03/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quy định về về gửi, nhận văn bản trên mạng công nghệ thông tin
01/03/17 Quy định về về gửi, nhận văn bản trên mạng công nghệ thông tin
69-QĐ/TW
Số hiệu 69-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 13/02/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối
13/02/17 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối
66-QĐ/TW
Số hiệu 66-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 06/02/17
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
06/02/17 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
592-QĐ/TU
Số hiệu 592-QĐ/TU
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 29/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về việc sử dụng mạng công nghệ thông tin diện rộng của Đảng và Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
29/12/16 về việc sử dụng mạng công nghệ thông tin diện rộng của Đảng và Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
11-CT/TW
Số hiệu 11-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017
20/12/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017
55-QĐ/TW
Số hiệu 55-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 19/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
19/12/16 Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
25-KH/TU
Số hiệu 25-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017)
16/12/16 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017)
10-CT/TW
Số hiệu 10-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
15/12/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
14-HD/VPTW
Số hiệu 14-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14/12/16 Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15-HD/VPTW
Số hiệu 15-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/12/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn
14/12/16 Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn
1825-CV/BTCTW
Số hiệu 1825-CV/BTCTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/11/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW
18/11/16 Về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW
08-CT/TW
Số hiệu 08-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 02/11/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
02/11/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
04-NQ/TW
Số hiệu 04-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/10/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
30/10/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
13-CT/TU
Số hiệu 13-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 24/10/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
24/10/16 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
18-KH/TU
Số hiệu 18-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/09/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
07/09/16 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Số 11-HD/BTGTU
Số hiệu Số 11-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
31/08/16 Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
06-CT/TW
Số hiệu 06-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Đinh Thế Huynh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đại đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022
25/08/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đại đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022
số 49-BC/BDVTU
Số hiệu số 49-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 8/2016
24/08/16 Báo cáo công tác dân vận tháng 8/2016
Số 10-HD/BTGTU
Số hiệu Số 10-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
22/08/16 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
16-KH/TU
Số hiệu 16-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/08/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
19/08/16 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số 45 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 45 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/07/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận tháng 7/2016
25/07/16 Báo cáo công tác dân vận tháng 7/2016
02-NQ/TU
Số hiệu 02-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 20/07/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020  
20/07/16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020  
14-KL/TU
Số hiệu 14-KL/TU
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 20/07/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
20/07/16 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
08-KH/TU
Số hiệu 08-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/06/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
27/06/16 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 41 - BC/BDVTU
Số hiệu Số 41 - BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/06/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016
23/06/16 Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016
11-CT/TU
Số hiệu 11-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
25/05/16 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
06-CTr/TU
Số hiệu 06-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 24/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
24/05/16 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
29 -BC/BDVTU
Số hiệu 29 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 5/2016
24/05/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 5/2016
104-CV/BTCTU
Số hiệu 104-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định của Ban Bí thư
19/05/16 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định của Ban Bí thư
103-CV/BTCTU
Số hiệu 103-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu V/v báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021           
16/05/16 V/v báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021           
05-CT/TW
Số hiệu 05-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
15/05/16 Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/05/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý công văn trên mạng tại hệ điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng
10/05/16 Hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý công văn trên mạng tại hệ điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng
07-CT/TU
Số hiệu 07-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/04/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước
25/04/16 Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước
108/2016/QH13
Số hiệu 108/2016/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 09/04/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Điều ước Quốc tế
09/04/16 Luật Điều ước Quốc tế
09-GM/BTCTU
Số hiệu 09-GM/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/04/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật quang
Trích yếu Giấy mời Hội nghị giao ban Quý I năm 2016
06/04/16 Giấy mời Hội nghị giao ban Quý I năm 2016
01-CT/TW
Số hiệu 01-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
22/03/16 Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số 06-HD/BTGTU
Số hiệu Số 06-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thái Sơn
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
09/03/16 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
03-CT/TU
Số hiệu 03-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 08/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về việc lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp huyện tiến đến Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XIV
08/03/16 Chỉ thị về việc lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp huyện tiến đến Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XIV
226-QĐ/TU
Số hiệu 226-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc nguồn nộp lưu tài liệu  vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh ủy
08/03/16 Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc nguồn nộp lưu tài liệu  vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh ủy
02-HD/BTCTW
Số hiệu 02-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/03/16 Hướng dẫn bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số 03-KH/BDVTU
Số hiệu Số 03-KH/BDVTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 02/03/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Kế hoạch vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/03/16 Kế hoạch vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số 17-BC/BDVTU
Số hiệu Số 17-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/02/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 02/2016
22/02/16 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 02/2016
03-KH/TU
Số hiệu 03-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/02/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
03/02/16 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
38-HD/BTCTW
Số hiệu 38-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Tô Huy Rứa
Trích yếu Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/01/16 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
02-CT/TU
Số hiệu 02-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/01/16 Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/CT-TTg
Số hiệu 01/CT-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/01/16 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
52-CT/TW
Số hiệu 52-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
09/01/16 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
120-KL/TW
Số hiệu 120-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 07/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
07/01/16 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Số 12 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 12 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 07/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu  Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016
07/01/16  Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016
51-CT/TW
Số hiệu 51-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/01/16
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/01/16 Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số 03-KH/TU
Số hiệu Số 03-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 31/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”  
31/12/15 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”  
Số 11 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 11 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
22/12/15 Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Số 09-BC/TU
Số hiệu Số 09-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 08/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
08/12/15 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
08-CV/BDVTU
Số hiệu 08-CV/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Công văn về việc tổng kết công tác dân vận năm 2015, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Kèm theo đề cương tổng kết)
07/12/15 Công văn về việc tổng kết công tác dân vận năm 2015, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Kèm theo đề cương tổng kết)
01-CT/TU
Số hiệu 01-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/12/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
03/12/15 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
06-BC/BDVTU
Số hiệu 06-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 11/2015
23/11/15 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 11/2015
117-KL/TW
Số hiệu 117-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 20/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
20/11/15 Kết luận của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
58-HD/VPTW
Số hiệu 58-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn xác định và ban hành mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12/11/15 Hướng dẫn xác định và ban hành mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
59-HD/VPTW
Số hiệu 59-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của lưu trữ cơ quan huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
12/11/15 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của lưu trữ cơ quan huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
06-TB/TU
Số hiệu 06-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Thông báo phân công Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
10/11/15 Thông báo phân công Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
2115-QĐNS/TW
Số hiệu 2115-QĐNS/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/11/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
03/11/15 Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
163-HD/BTGTW
Số hiệu 163-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới
30/10/15 Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới
56-HD/VPTW
Số hiệu 56-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Lê Minh Hưng
Trích yếu Hướng dẫn về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên
27/10/15 Hướng dẫn về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên
205 -BC/BDVTU
Số hiệu 205 -BC/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký PHAN XUÂN TOÀN
Trích yếu Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 10/2015
26/10/15 Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 10/2015
Số hiệu
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
24/10/15 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
49-CT/TW
Số hiệu 49-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
20/10/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
391-BC/TU
Số hiệu 391-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/10/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
15/10/15 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
200-BC/BDVTU
Số hiệu 200-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu Báo cáo công tác Dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2015
23/09/15 Báo cáo công tác Dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2015
-BC/TU
Số hiệu -BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký
Trích yếu Dự thảo Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
15/09/15 Dự thảo Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Số hiệu
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 10/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký
Trích yếu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
10/09/15 Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
48-CT/TW
Số hiệu 48-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/09/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
09/09/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
37-HD/BTCTW
Số hiệu 37-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/08/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Hoàng Việt
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
04/08/15 Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
114-KL/TW
Số hiệu 114-KL/TW
Loại văn bản Kết luận
Ngày ban hành 14/07/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
14/07/15 Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
360-BC/TU
Số hiệu 360-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/07/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
06/07/15 Báo cáo tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
85/2015/QH13
Số hiệu 85/2015/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 25/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 
25/06/15 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 
77/2015/QH13
Số hiệu 77/2015/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 19/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
19/06/15 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
352-BC/TU
Số hiệu 352-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 143-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”
19/06/15 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 143-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”
106-KH/BDVTU
Số hiệu 106-KH/BDVTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
17/06/15 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
15-KH/TW
Số hiệu 15-KH/TW
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Kế hoạch xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng
12/06/15 Kế hoạch xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng
348-BC/TU
Số hiệu 348-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 04/06/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
04/06/15 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
53/2015/NĐ-CP
Số hiệu 53/2015/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 29/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
29/05/15 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
88-KH/TU
Số hiệu 88-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
29/05/15 Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
88-KH/TU
Số hiệu 88-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
29/05/15 Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
202-TB/TW
Số hiệu 202-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 26/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng
26/05/15 Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng
45-CT/TW
Số hiệu 45-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 19/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
19/05/15 Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
87-KH/TU
Số hiệu 87-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”
15/05/15 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”
341-BC/TU
Số hiệu 341-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
15/05/15 Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
116-TB/BCĐTW
Số hiệu 116-TB/BCĐTW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 14/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo 
14/05/15 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo 
543-TB/TU
Số hiệu 543-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 14/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Hồ Văn Hải
Trích yếu Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh
14/05/15 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh
2039-QĐ/TU
Số hiệu 2039-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 - 2015
13/05/15 Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 - 2015
2038-QĐ/TU
Số hiệu 2038-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm 2011 - 2015
13/05/15 Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm 2011 - 2015
115-BC/BCĐTW
Số hiệu 115-BC/BCĐTW
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2015
11/05/15 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2015
2037-QĐ/TU
Số hiệu 2037-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ
11/05/15 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ
86-KH/TU
Số hiệu 86-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015
07/05/15 Kế hoạch tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015
85-KH/TU
Số hiệu 85-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 04/05/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
04/05/15 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
84-KH/TU
Số hiệu 84-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế
27/04/15 Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế
84-KH/TU
Số hiệu 84-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch và đề cương sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế 
27/04/15 Kế hoạch và đề cương sơ kết việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế 
35-HD/BTCTW
Số hiệu 35-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Nguyễn Văn Quynh
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ "Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội"
24/04/15 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ "Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội"
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Biểu mẫu về công tác nhân sự đại hội
20/04/15 Biểu mẫu về công tác nhân sự đại hội
39-NQ/TW
Số hiệu 39-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 17/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
17/04/15 Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
2004-QĐ/TU
Số hiệu 2004-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
10/04/15 Quyết định về việc ban hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
282-QĐ/TW
Số hiệu 282-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/04/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
01/04/15 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
42-CT/TW
Số hiệu 42-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 24/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
24/03/15 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
102-KH/BCĐ
Số hiệu 102-KH/BCĐ
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
23/03/15 Hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
1079-CV/BTCTU
Số hiệu 1079-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Trần Quang Vinh
Trích yếu Về việc tổ chức đại hội
19/03/15 Về việc tổ chức đại hội
196-TB/TW
Số hiệu 196-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"
16/03/15 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"
07-HD/TU
Số hiệu 07-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
11/03/15 Hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
48-HD/VPTW
Số hiệu 48-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/03/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Lê Quang Vĩnh
Trích yếu Hướng dẫn công tác văn thư trong các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội
11/03/15 Hướng dẫn công tác văn thư trong các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội
1066-CV/BTCTU
Số hiệu 1066-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Trần Quang Vinh
Trích yếu về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
25/02/15 về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
1065-CV/BTCTU
Số hiệu 1065-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Trần Quang Vinh
Trích yếu Về việc báo cáo số lượng tổ chức đảng, đảng viên
25/02/15 Về việc báo cáo số lượng tổ chức đảng, đảng viên
46-HD/VPTW
Số hiệu 46-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
09/02/15 Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
194-TB/TW
Số hiệu 194-TB/TW
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
05/02/15 Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
96 -CTr/BCĐ
Số hiệu 96 -CTr/BCĐ
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/02/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Chương trình công tác chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015   
03/02/15 Chương trình công tác chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015   
75-KH/TU
Số hiệu 75-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/01/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
12/01/15 Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
75-KH/TU
Số hiệu 75-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 12/01/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh".
12/01/15 Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh".
74-KH/TU
Số hiệu 74-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/01/15
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)  
09/01/15 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)  
271-QĐ/TW
Số hiệu 271-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 27/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước
27/12/14 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước
70-GM/BTCTU
Số hiệu 70-GM/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu Giấy mời Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị
19/12/14 Giấy mời Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị
73-KH/TU
Số hiệu 73-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
15/12/14 Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
40 -KH/UBKTTU
Số hiệu 40 -KH/UBKTTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Người ký Đồng chí Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy năm 2015
08/12/14 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy năm 2015
270-QĐ/TW
Số hiệu 270-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 06/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
06/12/14 Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
138-HD/BTGTW
Số hiệu 138-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
05/12/14 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
137-HD/BTGTW
Số hiệu 137-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/12/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"
03/12/14 Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"
05-HD/TU
Số hiệu 05-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn về thể thức văn bản của đại hội đảng bộ các cấp
28/11/14 Hướng dẫn về thể thức văn bản của đại hội đảng bộ các cấp
06-HD/TU
Số hiệu 06-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
28/11/14 Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
72-KH/TU
Số hiệu 72-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
28/11/14 Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
135-HD/BTGTW
Số hiệu 135-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi
21/11/14 Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi
57/2014/QH13
Số hiệu 57/2014/QH13
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 20/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Tổ chức Quốc hội
20/11/14 Luật Tổ chức Quốc hội
71-KH/TU
Số hiệu 71-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
19/11/14 Kế hoạch tổ chức giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Biểu mẫu
Số hiệu Biểu mẫu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Tổng hợp số liệu tổ chức đảng, đảng viên năm 2014
13/11/14 Tổng hợp số liệu tổ chức đảng, đảng viên năm 2014
35-CT/TU
Số hiệu 35-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 06/11/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan tư pháp
06/11/14 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan tư pháp
133-HD/BTGTW
Số hiệu 133-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Vũ Ngọc Hoàng
Trích yếu Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; Xác định nhiệm vụ, phương hướng năm 2015
27/10/14 Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; Xác định nhiệm vụ, phương hướng năm 2015
98/2014/NĐ-CP
Số hiệu 98/2014/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 24/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
24/10/14 Quy định việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
03-HD/BTCTU
Số hiệu 03-HD/BTCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Hồ Viết Bá
Trích yếu Hướng dẫn kiểm điểm tập thế, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm
24/10/14 Hướng dẫn kiểm điểm tập thế, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm
1014-CV/BTCTU
Số hiệu 1014-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị chuyên đề
23/10/14 V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị chuyên đề
1013-CV/BTCTU
Số hiệu 1013-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu V/v báo cáo tình hình bố trí và sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
21/10/14 V/v báo cáo tình hình bố trí và sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
1010-CV/BTCTU
Số hiệu 1010-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Hồ Viết Bá
Trích yếu Công văn v/v chọn đơn vị đại hội điểm
16/10/14 Công văn v/v chọn đơn vị đại hội điểm
90-HD/BDVTU
Số hiệu 90-HD/BDVTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phạm Quốc Dũng
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp  tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 
14/10/14 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp  tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 
04-HD/TU
Số hiệu 04-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 13/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
13/10/14 Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
28-HD/BTCTW
Số hiệu 28-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức TW
Người ký Trần Lưu Hải
Trích yếu Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
10/10/14 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
37-NQ/TW
Số hiệu 37-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
09/10/14 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
263-QĐ/TW
Số hiệu 263-QĐ/TW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 08/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
08/10/14 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
04-HD/TW
Số hiệu 04-HD/TW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 06/10/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
06/10/14 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
332-HD/BDVTW
Số hiệu 332-HD/BDVTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận TW
Người ký Hà Thị Khiết
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
29/09/14 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
113-TB/UBKTTU
Số hiệu 113-TB/UBKTTU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 28/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Người ký đồng chí Bùi Thanh Hà Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Trích yếu Thông báo về phân công theo dõi công tác kiểm tra, giám sát địa bàn
28/09/14 Thông báo về phân công theo dõi công tác kiểm tra, giám sát địa bàn
38-HD/VPTW
Số hiệu 38-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Lê Quang Vĩnh
Trích yếu Hướng dẫn thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị xã hội 
23/09/14 Hướng dẫn thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị xã hội 
257-QĐ/TW
Số hiệu 257-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý
16/09/14 Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý
65-KH/TU
Số hiệu 65-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
15/09/14 Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
64-KH/TU
Số hiệu 64-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản
15/09/14 Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản
894-CV/BTCTU
Số hiệu 894-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Hồ Viết Bá
Trích yếu Công văn v/v bình chọn tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu đề nghị khen thưởng
08/09/14 Công văn v/v bình chọn tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu đề nghị khen thưởng
10-HD/UBKTTW
Số hiệu 10-HD/UBKTTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra TW
Người ký Ngô Văn Dụ
Trích yếu Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp
04/09/14 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp
39-QĐ/VPTW
Số hiệu 39-QĐ/VPTW
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 04/09/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Bùi Văn Thạch
Trích yếu Quy định về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
04/09/14 Quy định về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
20-BC/TW
Số hiệu 20-BC/TW
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
25/08/14 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
129-HD/BTGTW
Số hiệu 129-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16/08/14 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Kỹ thuật biên tập văn bản
11/08/14 Kỹ thuật biên tập văn bản
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Một số vấn đề chung về công tác biên tập văn kiện trình đại hội đảng các cấp
11/08/14 Một số vấn đề chung về công tác biên tập văn kiện trình đại hội đảng các cấp
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Trao đổi về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng các cấp
11/08/14 Trao đổi về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng các cấp
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Trao đổi về biên tập nghị quyết đại hội
11/08/14 Trao đổi về biên tập nghị quyết đại hội
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Quy trình và phương pháp tổ chức hội nghị cấp ủy, xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy
11/08/14 Quy trình và phương pháp tổ chức hội nghị cấp ủy, xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công tác thông tin phục vụ cấp ủy
11/08/14 Công tác thông tin phục vụ cấp ủy
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Một số vấn đề về công tác nội chính, xử lý đơn thư, tiếp dân ở văn phòng cấp ủy
11/08/14 Một số vấn đề về công tác nội chính, xử lý đơn thư, tiếp dân ở văn phòng cấp ủy
63-KH/TU
Số hiệu 63-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/07/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
03/07/14 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
1699-QĐ/TU
Số hiệu 1699-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
29/05/14 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
02-QĐ/BNCTW
Số hiệu 02-QĐ/BNCTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính TW
Người ký Nguyễn Bá Thanh
Trích yếu Quyết định về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
27/05/14 Quyết định về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
02-CV/BNCTW
Số hiệu 02-CV/BNCTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính TW
Người ký Nguyễn Bá Thanh
Trích yếu QĐ về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
27/05/14 QĐ về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo TW về PCTN
1680-QĐ/TU
Số hiệu 1680-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
23/05/14 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
1681-QĐ/TU
Số hiệu 1681-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy
23/05/14 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1682-QĐ/TU
Số hiệu 1682-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
23/05/14 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
1683-QĐ/TU
Số hiệu 1683-QĐ/TU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
23/05/14 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
34-CT/TW
Số hiệu 34-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/04/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
07/04/14 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
12-KH/BTCTU
Số hiệu 12-KH/BTCTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/03/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2014
10/03/14 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2014
32-CT/TU
Số hiệu 32-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 21/02/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chỉ thị về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
21/02/14 Chỉ thị về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/01/14
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Chỉ thị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015
15/01/14 Chỉ thị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015
35-KH/UBKTTU
Số hiệu 35-KH/UBKTTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/12/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2014
30/12/13 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2014
Số 26-CT/TU
Số hiệu Số 26-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 01/11/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
01/11/13 V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
18-NQ/TU
Số hiệu 18-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 07/10/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”  
07/10/13 thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”  
Số 846-CV/TU
Số hiệu Số 846-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/09/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Công văn về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
24/09/13 Công văn về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
01-HD/BNCTU
Số hiệu 01-HD/BNCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/09/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy
10/09/13 Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy
30-CT/TU
Số hiệu 30-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 20/08/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
20/08/13 về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
Số 341-CV/BNCTW
Số hiệu Số 341-CV/BNCTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/08/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính TW
Người ký Nguyễn Bá Thanh
Trích yếu Công văn về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
14/08/13 Công văn về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Số 27-CT/TU
Số hiệu Số 27-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 12/06/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu V/v lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
12/06/13 V/v lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
25-NQ/TW
Số hiệu 25-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/06/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
03/06/13 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Hướng dẫn 02-HD/TU
Số hiệu Hướng dẫn 02-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/03/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Hướng dẫn về công tác công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
20/03/13 Hướng dẫn về công tác công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Số 25-CT/TU
Số hiệu Số 25-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 08/01/13
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
08/01/13 Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
11-HD/VPTW
Số hiệu 11-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/05/04
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Ngô Văn Dụ
Trích yếu Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng
28/05/04 Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng