Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Cơ quan ban hành : Văn phòng Tỉnh ủy

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
815-CV/VPTU
Số hiệu 815-CV/VPTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/03/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Mẫu đăng ký chứng thư số cho cá nhân, cơ quan, tổ chức

12/03/2018

Mẫu đăng ký chứng thư số cho cá nhân, cơ quan, tổ chức

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/05/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý công văn trên mạng tại hệ điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng

10/05/2016

Hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý công văn trên mạng tại hệ điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Kỹ thuật biên tập văn bản

11/08/2014

Kỹ thuật biên tập văn bản

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Một số vấn đề chung về công tác biên tập văn kiện trình đại hội đảng các cấp

11/08/2014

Một số vấn đề chung về công tác biên tập văn kiện trình đại hội đảng các cấp

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Trao đổi về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng các cấp

11/08/2014

Trao đổi về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng các cấp

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Trao đổi về Đề cương Báo cáo kiểm điểm

11/08/2014

Trao đổi về Đề cương Báo cáo kiểm điểm

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Trao đổi về biên tập nghị quyết đại hội

11/08/2014

Trao đổi về biên tập nghị quyết đại hội

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Quy trình và phương pháp tổ chức hội nghị cấp ủy, xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy

11/08/2014

Quy trình và phương pháp tổ chức hội nghị cấp ủy, xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Công tác thông tin phục vụ cấp ủy

11/08/2014

Công tác thông tin phục vụ cấp ủy

Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Một số vấn đề về công tác nội chính, xử lý đơn thư, tiếp dân ở văn phòng cấp ủy

11/08/2014

Một số vấn đề về công tác nội chính, xử lý đơn thư, tiếp dân ở văn phòng cấp ủy