Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ năm, 01/12/2022

Cơ quan ban hành : Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
24-CT/TU
Số hiệu 24-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/03/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 

13/03/2018

về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 

03-NQ/TU
Số hiệu 03-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/2016
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

08/11/2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

04-NQ/TU
Số hiệu 04-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/2016
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

08/11/2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

23-NQ/TU
Số hiệu 23-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 

14/04/2015

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững