Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ sáu, 02/12/2022

Cơ quan ban hành : Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
105-TB/TU
Số hiệu 105-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 09/07/2021
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lưu Đức Hoàn
Trích yếu

lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2021

09/07/2021

lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2021

07-CT/TU
Số hiệu 07-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/07/2021
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu
về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng

 

05/07/2021
về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng

 

06-CT/TU
Số hiệu 06-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 22/06/2021
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

22/06/2021

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

05-NQ/TU
Số hiệu 05-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/05/2021
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

24/05/2021

về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

04-NQ/TU
Số hiệu 04-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 24/05/2021
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

24/05/2021

về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

04-CT/TU
Số hiệu 04-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 03/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

03/05/2021

về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

286-CV/TU
Số hiệu 286-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

27/04/2021

về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

82-CV/TU
Số hiệu 82-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu

về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

28/01/2021

về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

03-CT/TU
Số hiệu 03-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 11/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

11/01/2021

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

49-CT/TU
Số hiệu 49-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 14/08/2020
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp

14/08/2020

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp