Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Cơ quan ban hành : Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
289-CV/BTCTU
Số hiệu 289-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu

V/v điều chỉnh biểu mẫu tại công văn 278-CV/BTCTU, ngày 23/8/2021

30/08/2021

V/v điều chỉnh biểu mẫu tại công văn 278-CV/BTCTU, ngày 23/8/2021

286-CV/BTCTU
Số hiệu 286-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu

về việc rà soát nhu cầu phân bổ người hưởng lương ngân sách khối đảng, đoàn thể  gắn với vị trí việc làm vào năm 2022

30/08/2021

về việc rà soát nhu cầu phân bổ người hưởng lương ngân sách khối đảng, đoàn thể  gắn với vị trí việc làm vào năm 2022

Số hiệu
Loại văn bản Biểu mẫu
Ngày ban hành 09/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Lý lịch 2A

09/08/2021

Lý lịch 2A

Số hiệu
Loại văn bản Biểu mẫu
Ngày ban hành 09/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Lý lịch 2C

09/08/2021

Lý lịch 2C

104-CV/BTCTU
Số hiệu 104-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định của Ban Bí thư

19/05/2016

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định của Ban Bí thư

103-CV/BTCTU
Số hiệu 103-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Dương Quang Bằng
Trích yếu

V/v báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021           

16/05/2016

V/v báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021           

09-GM/BTCTU
Số hiệu 09-GM/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/04/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật quang
Trích yếu

Giấy mời Hội nghị giao ban Quý I năm 2016

06/04/2016

Giấy mời Hội nghị giao ban Quý I năm 2016

Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2015
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Biểu mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

23/06/2015

Biểu mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2015
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Tổng hợp số liệu 6 tháng đầu năm 2015

23/06/2015

Tổng hợp số liệu 6 tháng đầu năm 2015

Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Biểu mẫu về công tác nhân sự đại hội

20/04/2015

Biểu mẫu về công tác nhân sự đại hội