Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Văn bản /
Thứ sáu, 27/05/2022

Cơ quan ban hành : Ban Nội chính Tỉnh ủy

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
01_CTr/BNCTU-BCHBĐBP
Số hiệu 01_CTr/BNCTU-BCHBĐBP
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 02/07/2015
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

02/07/2015

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

01-CTPH/BNCTU - ĐU NHNNVN
Số hiệu 01-CTPH/BNCTU - ĐU NHNNVN
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 26/03/2015
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

26/03/2015

Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

04 -CTr/BNCTU-MTTQ
Số hiệu 04 -CTr/BNCTU-MTTQ
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 19/03/2015
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

19/03/2015

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

04_CTr-BNC-BTTH
Số hiệu 04_CTr-BNC-BTTH
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 02/03/2015
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thừa Thiên Huế

02/03/2015

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Thừa Thiên Huế

11-CTr/BNCTU - ĐUKDN
Số hiệu 11-CTr/BNCTU - ĐUKDN
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 25/07/2014
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy

25/07/2014

Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy

02-CTr/ĐUK-BNCTU
Số hiệu 02-CTr/ĐUK-BNCTU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 15/05/2014
Lĩnh vực Nội chính
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy

15/05/2014

Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy

01-HD/BNCTU
Số hiệu 01-HD/BNCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/09/2013
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Nội chính Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu

Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy

10/09/2013

Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy