Sự kiện nổi bật:
/ Văn bản /
Thứ bảy, 29/01/2022

Cơ quan ban hành : Ban Dân vận Tỉnh ủy

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
286-CV/BDVTU
Số hiệu 286-CV/BDVTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/09/2021
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Duy Cường
Trích yếu

về việc hướng dẫn kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

30/09/2021

về việc hướng dẫn kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

số 49-BC/BDVTU
Số hiệu số 49-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu

Báo cáo công tác dân vận tháng 8/2016

24/08/2016

Báo cáo công tác dân vận tháng 8/2016

Số 45 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 45 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/07/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu

Báo cáo công tác dân vận tháng 7/2016

25/07/2016

Báo cáo công tác dân vận tháng 7/2016

Số 41 - BC/BDVTU
Số hiệu Số 41 - BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/06/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu

Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016

23/06/2016

Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016

29 -BC/BDVTU
Số hiệu 29 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/05/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thanh Lẫm
Trích yếu

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 5/2016

24/05/2016

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 5/2016

23 -BC/BDVTU
Số hiệu 23 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/04/2016
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 4/2016

25/04/2016

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 4/2016

Số 03-KH/BDVTU
Số hiệu Số 03-KH/BDVTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 02/03/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu

Kế hoạch vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/03/2016

Kế hoạch vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số 17-BC/BDVTU
Số hiệu Số 17-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/02/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 02/2016

22/02/2016

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 02/2016

Số 14-BC/BDVTU
Số hiệu Số 14-BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/01/2016
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2016

24/01/2016

Báo cáo tình hình công tác dân vận tháng 01/2016

Số 12 -BC/BDVTU
Số hiệu Số 12 -BC/BDVTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 07/01/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Dân vận Tỉnh ủy
Người ký Phan Xuân Toàn
Trích yếu

 Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016

07/01/2016

 Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016