Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
29-CT/TU
Số hiệu 29-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 17/12/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình mới
17/12/2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình mới
91-KH/TU
Số hiệu 91-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/11/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30/11/2018 triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
09-NQ/TU
Số hiệu 09-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/11/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
30/11/2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
24-CT/TU
Số hiệu 24-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 13/03/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 
13/03/2018 về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải 
03-NQ/TU
Số hiệu 03-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/2016
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
08/11/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
04-NQ/TU
Số hiệu 04-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/2016
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
08/11/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
23-NQ/TU
Số hiệu 23-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/04/2015
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
14/04/2015 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 
36/2014/TT-BCA
Số hiệu 36/2014/TT-BCA
Loại văn bản
Ngày ban hành 09/09/2014
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành
Người ký Trần Đại Quang
Trích yếu  Quy định về biểu mẫu sử dụng đăng ký, quản lý cư trú  
09/09/2014  Quy định về biểu mẫu sử dụng đăng ký, quản lý cư trú  
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Kỹ thuật biên tập văn bản
11/08/2014 Kỹ thuật biên tập văn bản
11-HD/VPTW
Số hiệu 11-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/05/2004
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Người ký Ngô Văn Dụ
Trích yếu Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng
28/05/2004 Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng
Số hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
CQ Ban hành
Người ký
Trích yếu