ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Hội nghị Huyện ủy A Lưới lần thứ 20 (mở rộng)

Ngày 08/12/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) để: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; quyết định Chương trình công tác Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015. Tham dự Hội nghị có Đại tá Trần Đình Phòng, UVTV Tỉnh ủy, ...