ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát việc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Tỉnh ủy về Cải cách hành chính đối với Huyện ủy Phú Vang

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với Huyện ủy Phú Vang. Mốc thời gian giám sát từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2015.

Đảng bộ xã Phong Hiền, huyện Phong Điền tiến hành Đại hội đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 34-CT/TU, ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sáng ngày 05/5/2015, Đảng bộ xã ...

Đại hội Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 17/4/2010, Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí: Bùi Thanh Hà - UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Đăng Vang - TUV, Bí ...

Xã Phong Xuân Đại hội "điểm, thí điểm" thành công

Cùng với không khí phấn khởi, lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và 40 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày 23, 24/3/2015 Đảng bộ xã Phong Xuân đã tiến hành Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015

Chiều ngày 20 tháng 01 năm 2015, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, giám sát và ...

Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tổ chức Giải thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành ...

Trong các ngày 18-19/12/2014, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy phối hợp tổ chức giải thi đấu thể thao gồm các môn Bóng đá, Bóng bàn, Cờ tướng nhằm tạo không khí đoàn kết, vui tươi sôi nổi, hăng hái thi đua trong CBCC góp ...