Sự kiện nổi bật: 20/09: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (toàn tỉnh).        Thăm các cháu thiếu nhi nhân dịp Trung thu.        21/09: Làm việc với Thường trực Thị ủy Hương Trà.        22/09: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Phong Điền.        Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp.        Thăm một số cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh.        23/09: Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19.        Làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng lịch sử Đảng bộ và một số vấn đề liên quan.        Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và kết luận thanh tra.        24/09: Tiếp dân tại phường Phú Thượng, thành phố Huế.        Làm việc với Viện Công nghệ sinh học.       
/ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
Thứ ba, 21/09/2021

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân ...

Những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII

Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020, ...

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; Trung ương và cấp uỷ các cấp đã đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm ...

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 20/8/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ ...

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra tình hình tại thị xã Hương Trà

Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra tình hình cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 10/8/2021, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ...