53
+ aa -

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 01/03/2024 16:12
Thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện năng
Sáng nay 01/3, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 42-CT/TU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2024. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Giám đốc Công ty điện lực tỉnh Nguyễn Đại Phúc và hơn 200 cán bộ, công nhân viên công ty.

Quán triệt Chỉ thị 42-CT/TU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, việc triển khai quyết liệt, trách nhiệm, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình thực hiện Nghị quyết 54, đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực mới trong tiến trình xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54, luôn cần sự chung tay góp sức của toàn bộ hệ thống chính trị, chính quyền và người dân; sự đồng thuận, ủng hộ của Chính phủ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải nhận thức được vai trò, vị trí của mình, có đóng góp gì và sẵn sàng tâm thế như thế nào trước và sau tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực Thuộc Trungương.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã đạt được trong thời gian vừa qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo, đầu tư hiện đại hóa mạng lưới, thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện năng; không để xảy ra tai nạn lao động; vận dụng, khai thác hiệu quả công nghệ số. Quản lý vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân.

Tinhuytthue.vn