157
+ aa -

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 29/02/2024 16:12
Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị
Là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho gần 350 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã. Cùng dự có TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Chí Quang; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Lập; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao; Trưởng ban Dân vận Thị ủy Nguyễn Đắc Tập.

Quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 42, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định nhiệm vụ trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, việc ban hành Chỉ thị 42 nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trao đổi nhiều thông tin quan trọng về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua; những thay đổi trong tư duy lãnh đạo, quản lý; nhiều dự án lớn, quan trọng đã và đang được triển khai làm chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị và những định hướng phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cấp Hội Nông dân trên địa bàn thị xã thời gian qua, nhất là trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phát huy những kết quả đạt được, nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đồng thời sẵn sàng tâm thế khi Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố Trung ương.

Thanh Đoàn