384
+ aa -

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 02/12/2022 16:17
Phát biểu bế mạc của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, khoá XVI
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương. Thưa Tỉnh ủy !

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Để tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị, kết luận của Tỉnh ủy, Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Ngay sau Hội nghị này, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành và ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; học tập, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa 13) phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

2. Triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị; phấn đấu hoàn thành đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I Kinh thành Huế trong năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; giải phóng mặt bằng và cắt giảm các thủ tục hành chính. Tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhà đầu tư gắn với rà soát, thu hồi các dự án không có khả năng triển khai một cách quyết liệt. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị gắn với các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy đề ra; trong đó, khẩn trương thực hiện hoàn thành các quy hoạch, đề án: Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương; Đề án phân loại đô thị loại 4 đối với đô thị Phong Điền; Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế.

5. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ cấu lại thị trường du lịch, chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, đặc sắc để thu hút mạnh mẽ khách quốc tế trở lại Huế. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Festival Huế 2023 chất lượng, hiệu quả, xứng tầm.

6. Tập trung hoàn chỉnh Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030, xin ý kiến thẩm định của các ban, bộ, ngành Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai tổ chức thực hiện.

7. Tiếp tục phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 đạt kết quả cao nhất. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế "sáng - xanh - sạch - không rác thải" đi vào chiều sâu và thực chất hơn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết.

8. Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách nhà nước giai đoạn 2021 - 2026. Xây dựng hoàn thiện bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy gắn với chấp hành nghiêm chế độ báo cáo cấp trên; chú trọng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

9. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, có giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

10. Triển khai các kế hoạch, biệp pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mở các đợt cao điểm tấn công, kiềm chế các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi, hạn chế tai nạn giao thông..., nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Kính thưa các đồng chí !

Năm 2023 đang đến với nhiều niềm tin và kỳ vọng; nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân phải nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng, tăng tốc để thực hiện. Tôi đề nghị mỗi một đồng chí, hãy nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo sức bật mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, hoàn thành tốt các chương trình, đề án đề ra để sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Xin trân trọng cảm ơn!