Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Tin tức - Sự kiện
Thứ sáu, 27/05/2022

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 16:44 13/01/2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

Sáng ngày 13/01/2022, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chí Tài - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác dân vận 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương,  năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung phương thức. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các chủ trương chính sách về công tác dân tộc tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết công tác dân vận 2021. Bên cạnh đó, đã bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chỉ đạo công tác tại địa phương, đơn vị, trong đó có các mô hình “Dân vận khéo”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2021. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, Ban dân vận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội phương thức hoạt động; sớm nghiên cứu tham mưu cho các cấp ủy Kế hoạch thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới; thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống, an sinh cho nhân dân; công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng hơn yêu cầu trong tình hình mới, hướng về cơ sở, nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn “dân là gốc”; quan tâm công tác dân vận đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng. Đồng chí tin tưởng rằng, năm 2022, cán bộ ngành dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tích cực đóng góp cho quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí lưu ý thêm, trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và những nội dung đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chỉ đạo.

Nguyên Phương

Số lượt xem : 199

Tin bài liên quan