144
+ aa -

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 19/06/2024 11:15
Chung tay góp sức xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là đô thị di sản trong giai đoạn mới
Sáng 19/6, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị thông tin chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của Hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đội ngũ hội viên Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin chuyên đề

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã thông tin những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW đã được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống và với những kết quả quan trọng.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Nhấn mạnh văn hóa sẽ trở thành mục tiêu, động lực quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế. Văn hóa Huế, con người Huế đã và đang là hồn cốt trong quá trình xây dựng đô thị Huế, quá trình xây dựng nông thôn mới, quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Phát huy giá trị văn hóa để văn hóa thật sự bền vững, cần phải có trách nhiệm giữ gìn, biến văn hóa thành tài sản, giá trị kinh tế tiềm năng. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh tiếp tục hưởng ứng các chủ trương của Tỉnh ủy về "Xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững". Tin tưởng, hoạt động VHNT của tỉnh sẽ có bước đổi mới, đột phá để cùng với các lĩnh vực khác góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Đánh giá cao những thành tựu đạt được của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật trong những năm qua là những điều đáng tự hào cho các văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế. Mong muốn, đội ngũ văn nghệ sỹ trên mọi lĩnh vực, với tài năng sáng tạo của mình, phát huy cao độ trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghệ sỹ trong giai đoạn hiện nay; tiếp nối các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật truyền thống bám sát vào cuộc sống hiện thực để sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, chung tay góp sức xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là đô thị di sản trong giai đoạn mới.

Tinhuytthue.vn