Sự kiện nổi bật:
/ Tin tức - Sự kiện
Thứ bảy, 03/12/2022

Tin tức - Sự kiện

Phát biểu bế mạc của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, khoá XVI Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.