31
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 12/04/2024 16:40
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng
Sáng 12/04, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các địa phương trong toàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hoàng Hải Minh.

Năm 2023, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, tổ chức, đoàn thể các cấp, sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng người dân các địa phương nên công tác quản lý tài nguyên rừng đạt được một số kết quả nhất định. Các chỉ tiêu trọng tâm đề ra từ đầu năm 2023, cơ bản đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch.

Đặc biệt, trong năm 2023, đã hoàn thành kết quả rà soát sự sai khác số liệu diện tích rừng và đất rừng, dữ liệu về chức năng 3 loại đất và 3 loại rừng, làm cơ sở cho việc tích hợp, khớp nối dữ liệu rừng và đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động giám sát biến động tài nguyên rừng cũng luôn luôn được các đơn vị, địa phương chú trọng. Bên cạnh việc ứng dụng rộng rãi các phần mềm kỹ thuật để giám sát, việc triển khai hoạt động kiểm tra hiện trường ngay sau đó để lập hồ sơ biến động và cập nhật dữ liệu lên mạng quốc gia cũng luôn thực hiện đúng theo quy trình.

Công tác tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR được chú trọng triển khai nhằm trang bị những kiến thức cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCCC, đồng thời nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng nòng cốt tham gia chữa cháy, trong năm 2023 tổ chức 06 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCCR cho cho 400 người là lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và lực lượng chữa cháy rừng cơ sở tại các xã/phường trọng điểm, ngoài ra phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức 01 lớp 40 Kiểm lâm viên để huấn  luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở.

Trong năm 2023, diện tích rừng tự nhiên cơ bản được bảo vệ và giám sát chặt chẽ nhưng tình hình khai thác gỗ trái pháp luật, xâm lấn rừng vẫn còn diễn ra với quy mô nhỏ. Vì vậy, Ban Chỉ đạo và VPTT Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Trong năm 2023, lực lượng Kiểm lâm đã kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý 34 vụ phá rừng tự nhiên với tổng diện tích 6,75 ha, nguyên nhân chủ yếu là lấy đất sản xuất, làm nương rẫy trái pháp luật.

Năm 2023, toàn tỉnh đã trồng được 6.311,2 ha rừng, bao gồm: trồng rừng thay thế 217,4 ha, trồng rừng ngập mặn 21,56 ha, trồng lại rừng sau khai thác 6.072,24 ha. Ngoài ra, trồng nâng cấp chất lượng rừng và làm giàu rừng 482,65 ha; chăm sóc rừng các đơn vị chủ rừng Nhà nước 6.543,2 ha, khoán quản lý bảo vệ rừng là 166.000 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 571,2 ha. Tổng diện tích rừng trên địa bàn tỉnh được cấp chứng chỉ rừng FSC đến 31/12/2023 là 11.519,24 ha…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian qua của Ngành Nông nghiệp và PTNT, các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị chủ rừng. Bên cạnh những kết quả đạt được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cũng đã chỉ ra các tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; các giải pháp khắc phục để tổ chức công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh, hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng và gây ra thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, kéo dài sẻ tác động đến công tác PCCCR trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kết luận 61-KL/TW ngày 17/8/2023 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường vai trò của Ban chỉ huy và các đơn vị, địa phương để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Nắm chặt thông tin và tăng cường công tác kiểm tra lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ rừng. Rà soát quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCCCR, tăng cường kiểm tra và có đánh giá cụ thể.

Đối với các chủ rừng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa việc kiểm soát lâm phận; chủ động tổ chức tuần tra, truy quét và có kế hoạch phối hợp tốt với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức trong bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ động vật hoang dã. Thực hiện các chương trình dự án trồng rừng và tiếp tục triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, tăng diện tích có chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

"Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Ghi rõ số vụ cháy, xâm hại rừng để có báo cáo cho Ban chỉ đạo. Nghiên cứu, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển lâm nghiệp trái phép. Chú trọng công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng. Nâng cao vai trò và năng lực của cán bộ, phát huy tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Cập nhật, rà soát các quy hoạch, xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023.

Văn Bốn