66
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 28/02/2024 15:45
Phú Lộc: Hỗ trợ hơn 61 tỷ đồng cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất phát triển nông nghiệp nông thôn
Hơn 61 tỷ đồng hỗ trợ cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn sau tác động của đại dịch Covid-19 theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn mà tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thoả thuận liên ngành giữa Hội Nông dân huyện Phú Lộc và ngân hàng Agribank trong năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 28/2. Đến dự có Chủ tịch hội Nông dân tỉnh Nguyễn Chí Quang và lãnh đạo Agribank Thừa Thiên Huế.

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 đã tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, nhưng bằng nhiều giải pháp linh hoạt, với các phương pháp chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Thỏa thuận liên ngành giữa Agribank chi nhánh Phú Lộc và Hội Nông dân huyện được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đặc biệt là các hội viên hội Nông dân khó khăn tiếp cận được nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Năm 2023 tổng doanh số cho vay theo thỏa thuận liên ngành trên địa bàn huyện đạt hơn 61 tỷ đồng, tăng khoảng 13 tỷ đồng so với năm trước, tốc độ tăng 25,3%. Hoạt động vay qua các tổ tại các địa phương đã giúp cho các hộ gia đình, cá nhân tiếp cận thuận lợi hơn, phát huy vai trò của tín dụng ngân hàng trong thực hiện chính sách “Tam nông” của Đảng và Nhà nước. Các nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống, đảm bảo phần nào an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, Agribank chi nhánh Phú Lộc tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân huyện thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo thỏa thuận liên ngành giữa các đơn vị. Hướng đến đơn giản hoá hồ sơ vay vốn, các dịch vụ ngân hàng thuận tiện, dễ dàng hơn đảm bảo quy trình nghiệp vụ của ngân hàng. Sang năm 2024 mục tiêu phấn đấu dư nợ lên 90 tỷ, tăng khoảng 30 tỷ so với năm 2023, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Agribank với hội Nông dân các cấp một cách thực chất, có chiều sâu và hiệu quả trong công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ vay vốn trên địa bàn huyện.

Công Tuyển