899
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 04/04/2023 15:27
Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung và danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung và danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Tệp đính kèm: