633
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 11/11/2021 09:54
Thông báo nội dung các chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2021 (phần 1)
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 thông báo nội dung các chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên chính như sau:

Kích vào biểu tượng “Tải file”  đính kèm bên dưới để tải về:

Tệp đính kèm: