736
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 11/11/2021 09:49
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể năm 2021
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể năm 2021

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Tệp đính kèm: