Sự kiện nổi bật:
/ Tin tức trong tỉnh /Thông báo
Thứ bảy, 03/12/2022

Thông báo

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo lịch ...