38
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 12/04/2024 16:21
Thành phố Huế: Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân năm thứ nhất
Huấn luyện là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ. Trước yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ cũng có sự phát triển. Vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của cơ quan quân sự các cấp, các ngành và các địa phương cơ sở.

Dân quân năm thứ nhất là lực lượng tân binh của lực lượng dân quân tự vệ, vì vậy, cơ quan quân sự các cấp tập trung huấn luyện cho các chiến sĩ làm quen với các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Với phương châm “Coi lý thuyết là cơ bản, lấy thực hành là chính”, trong đó tập trung rèn luyện về chính trị, tư tưởng, tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ và các nội dung về quân sự. Ban CHQS thành phố Huế là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất.

Năm 2024, thành phố Huế luân phiên 3.133 chiến sĩ dân quân (giải ngạch cho lực lượng dân quân phục vụ đủ niên hạn, kết nạp mới dân quân năm thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức lực lượng, tổ chức biên chế đúng, đủ theo quy định). Để lực lượng dân quân làm quen với môi trường mới và có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị được biên chế, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS thành phố Huế đã tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất. Mục tiêu của công tác huấn luyện là giúp cho lực lượng dân quân năm thứ nhất tiếp thu tốt, hiệu quả các nội dung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và các nội dung chuyên ngành quân sự, quốc phòng địa phương.

Trong huấn luyện, tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, đi sâu, làm rỏ những nội dung về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Trong đó, một số nội dung trọng tâm như nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta; chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội với Quốc phòng và An ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Các nội dung huấn luyện quân sự chung như các bài Điều lệnh đội ngũ; các động tác nghiêm, nghỉ, chào, chào báo cáo; các động tác đi đều; khám súng, mang, đeo, treo súng; đội hình Tiểu đội, Trung đội hàng dọc, hàng ngang; hiểu biết về cấu tạo, tính năng, tác dụng của các loại súng bộ binh; kỹ thuật công sự, nguỵ trang; bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK; các động tác và bài tập ném lựu đạn xa trúng hướng; các tư thế vận động trên chiến trường; từng người chiến đấu bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có tình huống gây rối, bạo loạn…

Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng và hiệu quả”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, quá trình huấn luyện phải nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến của từng người, sát với phương án chiến đấu, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn và nhiệm vụ được giao.

Trung tá Lê Anh Dũng, Trợ lý Dân quân, Ban CHQS thành phố Huế chia sẽ: để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, đòi hỏi người cán bộ huấn luyện phải nắm chắc các nội dung huấn luyện, biên soạn, thục luyện giáo án kỹ càng, có khả năng truyền đạt tốt, có tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, giúp cho các chiến sĩ dân quân mới tiếp thu tốt, đầy đủ các nội dung huấn luyện. Đồng thời, các mặt công tác chuẩn bị tổ chức huấn luyện phải thực hiện khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, cán bộ huấn luyện và chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ luật trên thao trường, bãi tập, huấn luyện nghiêm túc, kết hợp lý thuyết với thực hành. Đó là những điều kiện giúp cho các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất nắm vững các nội dung huấn luyện vận dụng vào thực tế để nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thành phố Huế vừa hoàn thành đợt huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất cho gần 130 chiến sĩ với kết quả huấn luyện đạt khá cao. Qua kiểm tra, đánh giá các nội dung được huấn luyện như nhận thức về chính trị, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật ném lựu đạn xa trúng hướng, bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK…100% chiến sĩ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 76% khá, giỏi; kết quả huấn luyện chung đạt khá.

Trung tá Nguyễn Ngọc Đức, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Huế cho biết: Ban CHQS thành phố luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, trong đó trọng tâm là lưc lượng dân quân năm thứ nhất. Qua đợt huấn luyện, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất đã được giáo dục chính trị, có nhận thức, lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững các nội dung về quân sự, hậu cần, kỹ thuật, làm quen với các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế…

Sau huấn luyện, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất được biên chế vào các tiểu đội dân quân tại chổ của các phường, xã để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Trần Bình