Sự kiện nổi bật:

Gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất

Người “thổi hồn” cho cây

Đến phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, chúng tôi được ông Phạm Viết Hồng, Chủ tịch Hội nông dân phường Hương Xuân, giới thiệu về một gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị xã với mô hình trồng cây kiểng, phong lan đem ...
  • Những “Tân binh” đã trưởng thành

    Thuần thục trong sử dụng và bắn chính xác các mục tiêu bằng súng tiểu liên AK, thuần thục các kỹ năng đánh thuốc nổ và ném chính xác các mục tiêu bằng lựu đạn cùng với hiểu ...