Sự kiện nổi bật:
/ Tin tức trong tỉnh /Giáo dục
Thứ năm, 27/01/2022

Giáo dục

Định hướng Đại học Huế trở thành Trung tâm chuyển giao công nghệ mạnh ở Khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ thực tiễn tại Thừa Thiên Huế

Định hướng Đại học Huế trở thành Trung tâm chuyển giao công nghệ mạnh ở Khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ thực tiễn tại Thừa Thiên Huế