Cuộc thi chính luận

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - năm 2024

7 tuần trước

Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu Kế hoạch 85 -KH/BCĐ35 của Ban Chỉ đạo 35, ngày 11/3/2024 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - năm 2024.