115
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 27/05/2022 14:58
Thành phố Huế: Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2023
Ngày 27/5/2022, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Đồng chí Võ Lê Nhật - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, thành phố Huế thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện thành phố Huế mới mở rộng địa giới hành chính nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện kế hoạch giao - nhận quân năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Huế đã tổ chức sơ tuyển, khám tuyển và xét duyệt gọi nhập ngũ, trong đó khối quân sự có 436/436 thanh niên, đạt 100% kế hoạch; khối công an có 73/73 thanh niên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS thành phố Huế luôn xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố và cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng NVQS các xã, phường, cơ quan tổ chức thực hiện tốt quy trình tuyển quân ở cơ sở. Cơ quan thường trực đã tích cực bám sát địa bàn cùng với chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, từ khâu sơ tuyển, khám tuyển đến thâm nhập chốt quân đúng quy trình, công khai, công bằng, dân chủ theo quy định của pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình, và tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, công tác sơ tuyển, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ.  Vì vậy, năm 2022, thành phố đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân theo kế hoạch đề ra.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng NVQS thành phố Huế đề nghị các ban ngành, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch về công tác tuyển quân bảo đảm đúng luật, đúng quy trình, sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Võ Lê Nhật - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố nhấn mạnh, để công tác tuyển quân đạt kế hoạch đề ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai; Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể phát động phong trào thanh niên hăng hái tham gia, tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác giáo dục truyền thống của quê hương, quân đội và nâng cao ý thức chính trị về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng lực lượng vũ trang.

Thái Hùng