33
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 22/04/2024 14:41
Nam Đông: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học
Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập, vừa qua, Hội Khuyến học huyện Nam Đông phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội khuyến học năm 2024. Về tham dự và truyền đạt tại lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng Huyện uỷ.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, bà Hoàng Thị Sương, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nam Đông cho biết: Những năm qua, phong trào khuyến học trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp khuyến học; Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” được triển khai trên phạm vi toàn huyện và đến từng địa bàn dân cư; Các cấp Hội khuyến học huyện Nam Đông đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác khuyến học, khuyến tài, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng cùng chung tay xây dựng xã hội học tập, góp phần quan trọng thực hiện công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, hơn 70 học viên là đội ngũ  làm công tác khuyến học ở các hội cơ sở xã, thị trấn và các trường học trong toàn huyện đã được nghe ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh quán triệt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/03/2022: Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" và Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 03/6/2022: Phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030"; quán triệt kế hoạch 471/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 22/12/2022 triển khai thực hiện 02 Chương trình nói trên tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Khuyến học và các nhiệm vụ của cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài…. Qua đó, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và nhận thức của cá nhân, tổ chức đối với công tác khuyến học, khuyến tài; giúp các cơ sở Hội xây dựng có hiệu quả các mô hình học tập “Công dân học tập”, “gia đình”, “dòng họ”, “cộng đồng”, “cơ quan, đơn vị” trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông.

Quỳnh Trang